Administracions públiques

La Plataforma per la Llengua incideix per tal que les administracions reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat. En aquest sentit, l'organització malda per revisar les normatives i legislacions actuals per tal que reconeguin plenament els drets lingüístics del ciutadà pel que fa al català i s'acompleixin. L'objectiu final d'aquest àmbit és que el català esdevingui llengua oficial d'estat, en la mateixa consideració que la resta de llengües europees de dimensions similars. Si aquesta consideració només es pot atènyer en una part del territori, també es maldarà perquè hi hagi un reconeixement clar en tot el domini lingüístic.   

Objectius:

 • Incidir perquè les administracions locals, comarcals i autonòmiques facin les actuacions oportunes per normalitzar plenament l'ús de la llengua catalana.
 • Revisar, denunciar i incidir perquè es deroguin les disposicions actuals on l'ús de la llengua catalana no està permès o està restringit.
 • Proposar noves legislacions que garanteixen la plena normalització de la llengua catalana i assegurin els drets lingüístics dels ciutadans.
 • Aconseguir que el català estigui com a mínim en pla d'igualtat amb les altres llengües oficials en els centenars de disposicions que el marginen actualment en la vida quotidiana i en el món socioeconòmic dins del propi domini lingüístic.
 • Avançar en el reconeixement legal del català en el futur Estat català, a l'Estat espanyol, al francès i a l'italià.
 • Sensibilitzar als ciutadans sobre els dèficits en el reconeixement legal i polític del català.
 • Atendre els ciutadans que han patit discriminacions per fer servir el català o en l'exercici dels drets lingüístics.

Línies de treball

 1. Proposta de modificació de la legislació actual que prohibeix l'ús del català en diversos àmbits, el restringeix o que obliga l'ús exclusiu d'una altra llengua mentre el català n'és optatiu, especialment pel que fa a les obligacions que afecten els ciutadans i les empreses. Així mateix es proposen noves normatives en l'àmbit lingüístic de les diferents administracions que garanteixin una plena normalització del català i els drets lingüístics dels ciutadans.
 2. Reconeixement estatal ple de la llengua catalana en els diferents estats on es parla. Es treballa perquè el català deixi de patir discriminació en l'àmbit estatal i deixi de ser una excepció mundial en els països de tradició democràtica. S'incideix per abolir l'anomalia espanyola.
 3. Seguiment dels atacs polítics i legals contra la llengua catalana o d'imposició lingüística d'altres llengües que impossibiliten o dificulten l'exercici dels drets lingüístics i la capacitat de viure plenament en català.
 4. Atenció, denúncia públics i seguiment a les persones que han patit casos de discriminació lingüística, especialment en la vulneració dels drets reconeguts a la llei.
 5. Desenvolupament de propostes de models lingüístics per a un futur estat català independent.
 6. Toponímia, normalització d'aquells noms de lloc amb alta presència visual en el nostre país i on, en lloc d'emprar-se la toponímia pròpia en llengua catalana, es fan servir versions traduïdes en d'altres llengües (especialment l'espanyol, el francès i l'italià).

Articles

Què hem fet?

 • Campanya pel reconeixement oficial de la llengua catalana en les institucions regionals d'arreu del domini lingüístic.
 • Campanya pel reconeixement oficial de la llengua catalana en les institucions estatals i per l'abolició de les discriminacions que pateix la comunitat lingüística catalana.
 • Col·laboració amb les forces polítiques d'arreu del domini lingüístic per incidir en aquests canvis.
 • Divulgació i sensibilització sobre les polítiques lingüístiques discriminatòries dels estats francès i espanyol envers la comunitat lingüística catalana.  
 • Campanyes diverses de modificació de la legislació i de les pràctiques lingüístiques de l'Estat espanyol que discriminen l'ús i presència del català en els diferents àmbits de competència dels governs centrals: empreses públiques i concessions, atenció oral i escrita de funcionaris, policia estatal, ports i aeroports, infraestructures de competència estatal, documents oficials, registres oficials, tràmits administratius, segells, moneda, noms oficials dels ministeris i organismes públics, congrés dels diputats o senat.
 • Denuncia i conscienciació de les imposicions lingüístiques de la llengua castellana i francesa en l'àmbit socioeconòmic, l'àmbit laboral, l'accés a places públiques, la concessió de llicències als mitjans de comunicació, la projecció internacional i lleis vàries que discriminen el català i en particular en referència a les constitucions espanyola i francesa.
 • Elaboració i divulgació d'informes on es denuncia la situació de discriminació legal que pateix la llengua catalana a l'Estat espanyol i els incompliments dels compromisos internacionals.
 • Atenció i divulgació de queixes i de casos de discriminacions greus que arriben a la Plataforma per la Llengua o que, com a entitat proactiva, ens posem en contacte amb les víctimes per atendre-les i donar-los suport.
 • Elaboració i divulgació d'informes on es denuncien els casos de vulneració dels drets lingüístics per part de les administracions públiques.
 • Formulació de propostes per fomentar la llengua catalana en l'àmbit legislatiu i institucional durant les diverses eleccions als parlaments regionals.
 • Denúncia pública a les forces polítiques, als parlaments i als síndics de  Greuges, sobre els diversos incompliments que les administracions autonòmiques fan de les pròpies lleis. Això inclou àmbits com l'excés a la funció pública i a l'ensenyament a les Illes Balears, l'atenció a les persones i als consumidors i a l'ensenyament al País valencià, o la inactivitat i negativa a l'aplicació del Codi de Consum i de la Llei de política lingüística per part de la Generalitat de Catalunya en àmbits com les instruccions i etiquetatge de productes o la disponibilitat lingüística.
 • Denúncia i seguiment dels compromisos assolits pels diversos departaments, organismes i Parlament de Catalunya de mocions i d'aplicació de la llei.
 • Elaboració d'un catàleg de serveis lingüístics i foment del català adreçat als ajuntaments d'arreu del domini lingüístic.
 • Elaboració de propostes per al foment de la llengua des de l'àmbit municipal.