Educació i universitats

La Plataforma per la Llengua pretén treballar amb la societat civil i en col·laboració amb l'Administració per ajudar a dissenyar aquelles actuacions que garanteixin la presència del català en tots els àmbits educatius, que considerem vitals per consolidar l'aprenentatge i l'ús del català entre els joves.

L'entitat treballa perquè el català, llengua comuna, sigui la llengua vehicular de l'ensenyament en tots els nivells. Volem que la llengua catalana sigui l'expressió normal de les activitats administratives i de relació de tots els centres, tant les internes com les externes.

Proposem diverses activitats i tallers perquè l'alumnat connecti emocionalment amb la llengua catalana, a partir del vessant lúdic i d'una manera divertida. A banda, concebem que l'educació és de 360 graus, per tant, assumim que no sols és important que aquest treball es faci durant el temps de l'ensenyament curricular, sinó també en les activitats de lleure i esportives.

També tenim com a objectiu treballar perquè el català sigui un requisit lingüístic respectat a les universitats per poder exercir la docència als territoris de parla catalana. En el cas del País Valencià, treballar perquè en tots els àmbits de l'ensenyament siguin respectades les línies i les classes en català.

Línies de treball:

L'educació, en català

Objectiu: potenciar i garantir que el català sigui la llengua vehicular en l'educació primària i secundària, en l'educació informal i no formal, i en l'ensenyament universitari. Defensar el model de l'escola en català, donar elements de debat i millora al conjunt de la comunitat educativa i les famílies. Potenciar eines que facilitin l'ús social del català en l'àmbit de primària i secundària.

El català i el món universitari

Objectiu: treballar per mantenir o potenciar la presència del català com a llengua de docència a les universitats catalanes. Donar suport al desenvolupament i l'aplicació del punt 6.4 de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC), que preveu que el professorat contractat per les universitats catalanes conegui i justifiqui els seus coneixements de llengua catalana per exercir la docència. Alhora, treballar per donar a conèixer els drets i deures del conjunt de la comunitat universitària en matèria lingüística.

Consulta les memòries d'activitats anuals