Notícies ← Altres notícies

Ryanair incompleix el conveni sobre l'ús del català signat amb la Generalitat de Catalunya

El català perd presència a la megafonia dels avions i es manté als llocs web. La Plataforma per la Llengua presenta un nou informe sobre l'ús del català en la megafonia dels vols i en els llocs web de les companyies aèries que operen en els territoris de parla catalana. El primer informe sobre la qüestió va ser presentat l'estiu de l'any 2010. L'objectiu d'aquests informes és copsar l'ús de la llengua catalana en aquests dos àmbits claus de les relacions entre les companyies aèries i els usuaris.Podeu descarregar la presentació aquí.

Les dades per elaborar l'estudi s'han obtingut gràcies a la col·laboració de la ciutadania, que han fet arribar a la Plataforma per la Llengua un total de 250 fitxes sobre els usos lingüístics en la megafonia de vols comercials amb origen i/o destinació als aeroports dels territoris de parla catalana. Els esmentats vols han estat realitzats entre el gener de 2010 i el setembre de 2011. De manera complementària, s'han analitzat les versions lingüístiques i la presència del català en els llocs web de les 36 companyies aèries sotmeses a estudi en l'àmbit de la megafonia.

L'informe constata que el català té una certa presència en la megafonia dels vols comercials que operen en els territoris de parla catalana, tot i que l'ús de l'anglès i el castellà és molt superior. En l'àmbit de la megafonia gravada, el català és emprat en el 13,4% dels vols sotmesos a estudi, mentre que en les comunicacions megafòniques realitzades per la tripulació de bord en tan sols el 10,8% dels vols  va utilitzar-se, almenys, aquest idioma. En relació a l'anterior informe, s'observa una davallada en l'ús del català a la megafonia, tant en la megafonia gravada com en les comunicacions megafòniques de la tripulació.

De les 36 companyies aèries analitzades, el 21,6% ha emprat el català en la megafonia gravada en algun dels vols estudiats. Aquestes companyies són: Vueling; Spanair; Ryanair; Iberia; American Airlines; Air Europa; Swiss Airlines i Czeck Airlines. No obstant això, llevat d'American Airlines, les esmentades companyies fan un ús esporàdic del català en aquest tipus de comunicacions. Pel que fa a les comunicacions megafòniques de la tripulació, tan sols el 13,5% de les companyies (Vueling; Ryanair; Spanair; Iberia i Air Europa) han emprat aquesta llengua per informar als passatgers en algun dels vols sotmesos a anàlisi.

L'anàlisi dels usos lingüístics en la megafonia ha permès constatar que hi hagut una dràstica disminució de l'ús del català en la megafonia dels vols de la companyia irlandesa Ryanair. Cal tenir present que Ryanair ha signat un conveni sobre l'ús de la llengua catalana, en què es compromet a informar, almenys, en català als passatgers dels vols amb origen i destinació als aeroports de Girona i Reus. Dels 29 vols analitzats de Ryanair en els esmentats aeroports  tan sols en 7 es va emprar el català, és a dir, hi ha un ampli incompliment dels acords signats.

En la segona part de l'informe es posa l'atenció en els usos lingüístics als webs corporatius. Dels 36 webs analitzats el català és utilitzat en 7, que representa el 19,4%. Quatre d'aquestes companyies tenen la seu corporatiu a l'Estat espanyol (Spanair; Vueling; Air Europa i Iberia) i tres en d'altres països (Ryanair; Easyjet i American Airlines). Tot i així, si analitzem les 10 companyies aèries amb major volum de passatgers transportats als territoris de parla catalana durant l'any 2010, es pot observar que el 60% disposen de versió en català del web corporatiu. D'aquestes, només Air Berlin, companyia aèria coneguda per la reiterada negativa a emprar el català i per les declaracions ofensives del seus dirigents en contra de la llengua catalana , Air Nostrum ; Thompson Airways i Lufthansa, encara no han implementat una versió en català del web corporatiu. S'observa, doncs, que la major part de les companyies aèries amb major quota de mercat a les terres de parla catalana aposten per disposar una versió en català del web.

En conclusió, l'informe posa de manifest que algunes de les principals companyies aèries europees i mundials ja utilitzen el català en algun dels àmbits analitzats, tot i així, l'ús del català encara és escàs i gairebé cap companyia l'empra de manera sistemàtica en els vols amb origen o destinació a territoris del domini lingüístic català. Per altra banda, la Plataforma per la Llengua expressa la seva preocupació per la dràstica reducció de l'ús de la llengua catalana en la megafonia dels vols de Ryanair i demana a la companyia irlandesa que acompleixi els compromisos signats amb la Generalitat de Catalunya.

L'entitat, així mateix, encoratja a les companyies aèries que actuen als territoris de parla catalana, i molt especialment a aquelles que tenen una quota de mercat rellevant, a utilitzar el català, de manera sistemàtica, en les informacions megafòniques dirigides als passatgers en aquells vols que tenen com a origen i/o destinació els aeroports del domini lingüístic català, així com a implementar una versió lingüística en llengua catalana del web corporatiu. Les companyies aèries han d'assumir l'ús del català, no com un cost, sinó com una inversió que els pot reportar beneficis i una imatge de proximitat i qualitat en el servei.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram