Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua reuneix algunes de les principals organitzacions empresarials del país en un acte pel català a l'empresa

La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle presentat la publicació Manual per a unes bones pràctiques lingüístiques a l'empresa, un llibret que vol ser una eina útil per a les empreses per tal d'actuar amb responsabilitat pel que fa a la llengua catalana. Aquest manual adrec?at a l'empresari s'ha presentat en el marc de la jornada "A l'empresa, en catala?", que ha aplegat algunes de les principals organitzacions del país, representants de l'administració i empresaris, amb l'objectiu de refermar la voluntat dels diversos ens implicats en la normalització del català a l'empresa. Podeu descarregar-vos el manual aquí. També se n’ha fet una versió redui?da en format desplegable, que podeu descarregar-vos aquí.

 

El llibret, elaborat per la Plataforma per la Llengua, vol ser una eina de suport per guiar les empreses per tal que incorporin el catala? en totes les seves pra?ctiques i comunicacions, com un acte de responsabilitat social corporativa pero? tambe? per raons purament comercials. Es tracta de donar la ma?xima qualitat en l’atencio? al client i de tenir en compte el pes especi?fic del consumidor catala?. E?s a dir, el catala? e?s rendible econo?micament i afavoreix la qualitat del servei. En 52 pa?gines, al manual s’hi explica la normativa vigent sobre llengua als diversos territoris de parla catalana i es fan propostes de bones pra?ctiques per a?mbits. Aixi?, per exemple, hi ha capi?tols sobre atencio? oral i escrita, etiquetatge, cata?legs, megafonia, publicitat, retolacio?, webs, contractes, factures, relacions internes a l’empresa, etc.

La publicacio? fa un repa?s de diverses dades que mostren la fortalesa del catala? a nivell internacional i sobre la importa?ncia del mercat catala? i tambe? s’hi inclouen diversos capi?tols explicatius sobre les raons per fer servir el catala?, sobre com cal aplicar la normativa, sobre que? fer davant les actituds reticents al seu u?s, i tambe? altres dubtes que l’empresa es pot plantejar a l’hora de fer una bona pra?ctica.

S’han editat 4.000 exemplars del manual, que s’ha comenc?at ja a distribuir entre les diverses empreses, administracions i organitzacions empresarials que han col·laborat en l’edicio? de la publicacio?: Embotits La Selva, la Direccio? General de Poli?tica Lingu?i?stica de la Generalitat de Catalunya, la regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci per a la Normalitzacio? Lingu?i?stica, el Consell General de Cambres de Cambres de Catalunya, la Pimec, la Confederacio? de Comerc? de Catalunya, la Fundacio? Cecot Persona i Treball i les cambres de comerc? de Girona i Lleida. Tambe? se n’ha fet una versio? redui?da en format desplegable de la qual se n’han impre?s 1.000 exemplars me?s.

A l’acte hi han intervingut els segu?ents ponents: 

 • Hble. Sr F. Xavier Mena, Conseller d’Empresa i Ocupacio? de la Generalitat de Catalunya

 • Sra. Yvonne Griley, Directora General de Poli?tica Lingu?i?stica de la Generalitat de Catalunya

 • M. Hble. Sr. Joan Rigol, ex-president del Parlament de Catalunya

 • Sr. Artur Carulla, vice-president del Cercle d’Economia

 • Sr. O?scar Escuder, president de la Plataforma per la llengua

I tambe? les organitzacions empresarials segu?ents:

 • Consell General de Cambres de Catalunya (Sr. Jaume Fa?brega)

 • CECOT (CECOT (Sra. Anna Delclo?s)) •

 • Confederacio? del Comerc? de Catalunya (Sr. Miquel A?ngel Fraile)

 • Fundacio? Vincle (Sr. Marc Monra?s)

I els segu?ents empresaris, moderats pel Sr. Carles Prats, periodista, que mostren exemples de bones pra?ctiques lingu?i?stiques a l’empresa:

 • Embotits La Selva (Sr. Xavier Alberti?)

 • RACC (Sr. Josep Mateu)

 • Galetes Trias (Sra. Maria Trias)

 • Moritz (Sr. Albert Castellon)

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Telegram
 • Whatsapp
 • Linkedin