Notícies ← Altres notícies

De “en la lengua oficial del Estado” a “en español”

161 disposicions obliguen a etiquetar en castellà a Catalunya i només 2 regulen l'etiquetatge en català, encara que les del català estan pendents d'aplicar-se. Només durant el 2014 es van aprovar 13 noves disposicions impositives del castellà en l'etiquetatge i instruccions dels productes. Del català no se'n va aprovar cap.

La legislació sobre etiquetatge a Catalunya continua protegint completament la llengua castellana amb noves disposicions que s'aproven any rere any. Així es pot veure al darrer informe legislatiu sobre etiquetatge de La Plataforma per la Llengua, titulat «de "en la lengua oficial del Estado" a "en español"» en referència al redactat d'un Reial decret modificat el 2014.

Aquest 2014, tot i haver-se reduït el nombre total de disposicions, ha estat especialment actiu en l'aprovació de reglamentacions que estableixen noves obligacions d'etiquetar en castellà per a les empreses. S'han aprovat nou reials decrets, un reial decret llei, una resolució de secretaria i dues ordres ministerials que obliguen l'ús del castellà en l'etiquetatge en àmbits com la comercialització de peix, pernils, iogurts, bicicletes o generadors d'aerosols, el transport internacional de mercaderies perilloses o la informació que acompanya els òrgans per trasplantar.

En canvi, s'han derogat 37 antigues ordres ministerials sobre productes agrícoles sense que això suposi haver retirat l'obligació d'etiquetar en castellà els productes alimentaris atès que aquestes disposicions se solapaven amb d'altres impositives. També és destacable que s'ha perdut l'oportunitat de començar a canviar el rumb cap a una legislació més respectuosa amb totes les llengües de l'Estat atès que les quatre disposicions que obliguen l'etiquetatge en castellà a Catalunya anteriors al 2014 que s'han modificat, no han eliminat l'obligació única d'etiquetar en llengua castellana.

Les dues úniques eliminacions de reials decrets que obligaven l'etiquetatge en castellà han estat fruit de sentències de tribunals que obligaven al govern de l'Estat a suprimir l'obligació. Una, arran de la sentència 6/2014 del Tribunal Constitucional que confirma una invasió de competències a la Generalitat de Catalunya per part del govern central. L'altra, fou l'anul·lació per part del Tribunal Suprem del Reial decret de les cèl·lules mare. Tanmateix es va tornar a establir al cap de poc més d'un mes amb l'aprovació d'una nova disposició igualment impositiva del castellà: el Reial decret llei 9/2014.

La llista de disposicions vigents detectades que obliguen l'etiquetatge en castellà a Catalunya és ara de 161. Les disposicions continuen afectant especialment els productes alimentaris o farmacèutics, però també àmbits com els transports, la sanitat, els productes relacionats amb la mesura de l'energia, alguns productes químics, els articles pirotècnics, el tabac i molts altres béns de consum.

L'ONG del català denuncia novament la situació de desigualtat de les legislacions que obliguen a etiquetar en castellà i en català. Convé recordar que només 2 normes regulen l'etiquetatge en català a Catalunya i tot i les denúncies presentades per consumidors a empreses que vulneraven la normativa catalana, l'administració s'ha negat a tramitar-les.  Així mateix, una d'aquestes normatives, el Codi de consum de Catalunya, encara està pendent d'un recurs presentat al Tribunal Constitucional.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin