Notícies ← Altres notícies

La llei d’acollida a Catalunya, per sota de la mitjana europea en hores d’aprenentatge de llengua catalana

La Plataforma per la Llengua du a terme un estudi comparatiu de les legislacions d'acollida de diversos països europeus per tal de mesurar la importància que atorguen a l'aprenentatge de les llengües pròpies.

L'objectiu de l'estudi "La llengua en les legislacions d'acollida" és saber si les hores estipulades de llengua catalana en la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya és o no una xifra equiparable a la que podem trobar en les legislacions dels nostres països veïns. El resultat d'aquesta comparativa ens diu que les 120 hores a què obliga la legislació catalana se situen per sota de la mitjana dels països europeus.
De l'estudi se'n desprèn un altre element: d'ençà que es van aprovar i van entrar en vigor la majoria de lleis d'acollida arreu d'Europa -de l'any 2000 en endavant- bona part dels estats han reformat les seves legislacions i han ampliat les hores d'aprenentatge de les llengües pròpies i/o oficials. És a dir, la llengua, cada vegada més, ha passat a ser tractada políticament i normativa com un element nuclear de l'atenció dispensada a la població d'origen nouvingut.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin