Notícies ← Altres notícies

El govern espanyol bat el rècord d’imposició del castellà en una sola llei

El govern espanyol demostra reiteradament el seu menyspreu per la diversitat lingüística de l'estat espanyol.

Aquest novembre ha sortit publicat al BOE el Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Reglamento d'articulos pirotécnicos y de cartucheria (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12054) amb 15 articles que descriuen com han de ser les instruccions, l'etiquetatge, la catalogació, la perillositat, els procediments, etc... En tots 15 articles, s'escriu i s'imposa que aquests documents, instruccions i etiquetatges han de ser redactats «al menos en castellano», sense fer cap pronunciament ni referencia a la diversitat lingüística ni a les altres llengües oficials. Aquest reial decret deroga l'anterior del 2010, que ja en el seu moment era agosaradament impositiu del castellà amb 9 articles. Aquesta vegada, però, l'Estat s'ha superat.

En aquest sentit, també recentment, trobem l' Orden FOM/2437/2015, de 13 de noviembre, por la que se modifican los anexos I, V y VI del Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12473). Conté també 3 articles impositius del castell, i només del castellà, a l'Annex 6 (punts 2.6, 2.8 i 3.4).

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin