Notícies ← Altres notícies

30.000 adhesions per reivindicar el català sense fronteres

Des de la Plataforma per la Llengua, amb el suport de totes les vostres signatures, emprendrem les accions necessàries a Europa per aplicar plenament la legislació europea que protegeix els drets lingüístics dels ciutadans, pel que fa a la reciprocitat dels mitjans audiovisuals.

L'objectiu de la campanya El català sense fronteres és aconseguir la reciprocitat total dels mitjans de comunicació audiovisuals en català a tots els territoris de parla catalana. Actualment, a l'Alguer no arriba el senyal de cap mitjà audiovisual en català; al País Valencià, la situació és força semblant per ara, sense disposar de mitjans propis en valencià ni rebre el senyal de mitjans que utilitzin plenament la nostra llengua... Aquesta situació representa un entrebanc per a la plena normalització i promoció de la llengua catalana arreu del domini lingüístic i dificulta que els catalanoparlants puguem gaudir de la diversitat de mitjans en la nostra llengua i de la riquesa dialectal d'aquesta.

A més a més, la nul·la reciprocitat o, en alguns casos, la reciprocitat parcial de les emissions de ràdio i de televisió en català entre els diversos territoris del domini lingüístic catalanoparlant suposen un atac frontal als drets lingüístics de més de 10 milions de ciutadans europeus. Aquesta restricció injustificada en la recepció dels mitjans de comunicació audiovisuals en català implica l'incompliment per part dels estats espanyol, francès i italià de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM), malgrat que fou signada per tots tres estats, i de la Directiva 2010/13/CE, reguladora de la llibertat de circulació dels productes audiovisuals.

És per aquest motiu que des de la Plataforma per la Llengua volem traslladar a Europa la vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants reconeguts a la CELRoM i a la Directiva 2010/13/UE, amb l'objectiu que la Comissió Europea i el Comissionat de Drets Humans del Consell d'Europa es posicionin davant les autoritats espanyoles, franceses i italianes sobre la infracció d'aquests drets amb el suport de 30.000 adhesions.

Us necessitem! Entra al web del Català Sense Fronteres i signa la petició. Ajuda'ns a difondre-la i a donar a conèixer aquesta situació entre tots els teu contactes per aconseguir tenir més força!

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin