Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua presenta un informe sobre l’ús del valencià en els aeroports valencians

L’estudi analitza la situació del valencià en els tres aeroports valencians pel que fa a les retolacions informatives.

La secció territorial de la Plataforma per la Llengua al País Valencià ha elaborat durant el 2016 un informe que pretén obtenir una visió global de la situació del valencià en la retolació dels aeroports del territori. Els aeroports analitzats són el de Manises-València, el d'Alacant-Elx i el de Castelló.

Cal partir de l'existència del Decret 145/1986 del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre l'ús del valencià en la retolació dels serveis d'interés públic que es gestionen per concessió. Segons explica el portaveu de la Plataforma, Manuel Carceller, «la retolació informativa i els missatges de megafonia de caràcter general dels aeroports del País Valencià es fan, sistemàticament, en valencià, a banda de l'ús del castellà i l'anglés. Però això és un fet bàsic». L'estudi de la Plataforma constata la poca o nul·la presència de la llengua pròpia en la informació de les línies aèries o als establiments comercials. No hi ha cap normativa de la Generalitat Valenciana que regule que la publicitat dels productes i serveis comercials han de ser en valencià.

Al País Valencià, com generalment a tot arreu, la manca de normes legals a favor del valencià actua contra la igualtat de drets de la llengua pròpia, i en produeix un ús escàs o inexistent, fora de la gestió administrativa pública.  També molta informació que s'ofereix als usuaris dels aeroports valencians, fora del sector de la retolació, no té em compte l'ús del valencià. L'estudi de la Plataforma explica que el de València és, sens dubte, l'aeroport amb més presència del valencià en la retolació i la informació als usuaris. Això no obstant, per contra, només hi ha dues escasses informacions en valencià en dos establiments comercials.

El portaveu de l'ONG del català ha explicat que «Al País Valencià, sense legislació a favor de la igualtat lingüística, continua existint una clara discriminació del valencià als aeroports del territori. El fet és greu, perquè el sector aeroportuari, en bona mesura, representa la principal imatge del país de cara a l'exterior». 

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin