Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua deplora que el centre universitari de La Salle margini explícitament el català de les seves aules

L'ONG del català prepara accions per demanar a la facultat que corregeixi aquesta discriminació i la traslladarà a la Secretaria d'Universitats i Recerca del Govern.

La Plataforma per la Llengua ha tingut coneixement, a través de la queixa del professorat, que l'Escola d'Arquitectura de La Salle, de la Universitat Ramon Llull, ha tramès un comunicat al seu professorat exigint, en majúscules, que les classes s'han d'impartir en anglès i castellà. El text fa saber al professorat que "les classes comunes i generals es poden fer tan sols en una d'aquestes dues llengües", un fet que exclou explícitament el català de la seva docència.

L'ONG del català lamenta aquesta voluntat de La Salle de marginar el català de les seves aules i recorda que l'Estatut estableix, a l'article 35.1, que "el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari". Aquesta nota de la direcció de l'Escola d'Arquitectura desprèn una clara voluntat de discriminació cap a les persones que vulguin cursar estudis en la llengua pròpia de Catalunya.

A partir d'aquesta discriminació, la Plataforma per la Llengua està valorant quines accions emprendre per tal que La Salle prengui consciència dels drets i deures lingüístics que han d'assumir en benefici de la seva comunitat universitària. També instem La Salle a contactar amb l'ONG del català per treballar conjuntament el tractament dels drets lingüístics en aquest centre universitari. Al mateix temps, l'entitat traslladarà aquesta queixa a la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat perquè hi doni la resposta que consideri oportuna.

Campanya per la universitat en català

Amb la intenció de denunciar la situació precària que la llengua catalana viu a les universitats, la Plataforma per la Llengua va engegar al mes d'octubre la campanya 'Tinc els meus drets', que pretén informar els estudiants, el professorat i el personal de serveis de les universitats catalanes dels seus drets lingüístics i que té per objectiu que l'entorn universitari conegui i valori la importància d'impulsar l'ús social de la nostra llengua i en demani la millora de l'estatus legal. Gràcies a aquesta campanya, que inclou un manifest que es pot trobar al web www.estudiarencatala.cat, l'ONG del català ha rebut nombroses queixes de vulneracions de drets lingüístics a les universitats catalanes, que estudia en funció de cada cas. Entre aquestes, hi ha la denúncia que van fer els estudiants de la Facultat de Dret de la UAB i ara s'hi suma aquesta discriminació a La Salle. La campanya 'Tinc els meus drets' posa a disposició del públic un formulari per recollir els casos que es vulguin expressar. La Plataforma per la Llengua oferirà als afectats un servei d'assessorament i d'atenció a aquestes queixes per trobar una solució.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin