Nòvas

Se mòstra d’ 1 a 10 de 4107 dintradas disponiblas

Espanya hauria d'informar del coronavirus en català, segons les recomanacions del Consell d'Europa i l'OSCE

Les institucions espanyoles tan sols informen sobre l'epidèmia del coronavirus en llengua castellana, ja que el govern espanyol torna a fer cas omís de les recomanacions europees. La CELRoM critica que alguns estats -com fa Espanya- "no comparteixen la informació, instruccions, directrius o recomanacions en altres llengües que no siguin la llengua oficial del país". Més informació sobre "Espanya hauria d'informar del coronavirus en català, segons les recomanacions del Consell d'Europa i l'OSCE"