Campanyes en curs ← Altres articles

Catal脿 Sense Fronteres

La restricci贸 injustificada en la recepci贸 dels mitjans de comunicaci贸 audiovisuals implica el menysteniment continuat dels Estats espanyol, franc猫s i itali脿 cap a la Carta Europea de Lleng眉es Regionals o Minorit脿ries (CELRoM), malgrat que fou signada per tots tres estats i ratificada per Espanya. A m茅s, els tres estats incompleixen la Directiva 2010/13/CE, reguladora de la llibertat de circulaci贸 dels productes audiovisuals.

Aconseguim 50.000 suports per reivindicar el #Catal脿SenseFronteres

Catal脿 Sense Fronteres