16 anys incomplint la CELRoM, 16 anys incomplint la llei

La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries és un tractat europeu, promogut pel Consell d'Europa des del 1992, que té com a objectiu protegir les llengües històriques d'Europa que no tenen caràcter oficial, anomenades també regionals o minoritàries.

Segons dades de les institucions europees, es calcula que hi ha uns 50 milions de ciutadans europeus que parlen aquestes llengües, però no tots els estats membres han ratificat la Carta i per tant no totes aquestes llengües regionals o minoritàries tenen el mateix grau de protecció.

L'Estat espanyol és el primer país europeu, de vint-i-vuit, que més incompleix la normativa europea. Qui incompleix realment la llei?

Ara fa 16 anys que l'Estat espanyol va ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM). Ara fa 16 anys que la incompleix.

Un comitè d'experts independents del Consell d'Europa va seguint, periòdicament, el grau de compliment de la Carta per part dels països que l'han ratificada i elaboren informes públics. L'últim informe que van emetre el mes de gener del 2016 és dels més contundents que s'han emès contra el govern espanyol pel que fa a la discriminació lingüística del català a l'Estat. Explicita situacions i mesures que ha de ratificar el govern espanyol per pal·liar el tracte discriminatori que pateix la llengua catalana, com ara la modificació del marc jurídic perquè autoritats judicials penals, civils i administratives puguin realitzar els procediments en català. També recomana garantir l'adequada presència del català en les administracions públiques de l'Estat i en els mitjans de comunicació, aquest últim aspecte sobretot al País Valencià.

Què fa que Espanya, que l'ha ratificada, no la compleixi? Espanya, així com França i Itàlia, no reconeixen ni respecten la seva pròpia diversitat cultural i lingüística. Només amb un Estat a favor del català podrem canviar aquesta situació. 

Informe "Principals incompliments de la CELRoM per part de l'Estat espanyol"