A Sabadell, també en català!

Què és el Pla d'Actuació Lingüística Integral?

Enguany la Plataforma per la Llengua portarà a terme un treball integral al districte 6 de Sabadell: els barris de la Creu de Barberà, les Termes, Campoamor i Espronceda. El repte és donar resposta a les necessitats respecte de la llengua catalana de determinats barris de municipis que per raons històriques presenten n nouvingut conjuntament amb les entitats de referència del barri, les diferents comunitats religioses, agents socials, etc., per tal que el català esdevingui una eina importants dèficits lingüístics. Volem facilitar la incorporació de la llengua catalana als diferents espais del barri, especialment als llocs on acudeixen persones d'origed'arrelament i de cohesió social.

Dinamitzarem lingüísticament les zones amb més necessitats, cohesionant-les socialment i millorant la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes a través de l'ús del català com a eina d'integració social.

Properes activitats:


Activitats continuades

  • Grup de conversa a l'escola Amadeu Vives, dimecres de 15 a 16.30 h
  • Grup de conversa a l'escola Espronceda, divendres de 15 a 16.30 h
  • Grup de conversa al Centre Cívic de la Creu de Barberà, dijous d'11 a 12 h
  • Grup de conversa al Casal Cívic Rogelio Soto, dimecres de 17 a 18.30 h
  • Taller de Reforç Lingüístic a l'IES Ribot i Serra, dimarts i dijous de 16 a 17.30 h

Objectius

  • Conscienciar els diferents col·lectius (religiosos, de nouvinguts...) de la importància de l'ús social del català com a llengua d'oportunitats i de participació ciutadana
  • Acostar el català a persones d'origen estranger i que no el parlen habitualment, de manera que esdevingui una eina de cohesió i d'integració a la societat, lliure de racismes i de qualsevol altra discriminació
  • Donar eines als establiments del barri perquè tinguin la retolació, els cartells, etc., en català
  • Fomentar la cultura popular catalana, integrada amb la resta de cultures del món, amb l'objectiu de transmetre un missatge d'igualtat i diversitat, i alhora donant a conèixer la resta de cultures del món
  • Treballar de manera coordinada amb les entitats del districte per tal d'impulsar el treball en xarxa amb el teixit associatiu actiu dels barris   

Àmbits de treball

Comerç

Es farà una diagnosi sobre l'estat de la llengua catalana als establiments comercials dels quatre barris: retolació, cartells, web, atenció... A partir d'aquí es planificaran una sèrie d'actuacions per tal d'ajudar i donar eines als que més ho necessitin o ho demanin, gràcies al material que té editat la Plataforma per la Llengua de vocabulari bàsic i específic traduït a unes quantes llengües, i més que se'n faran segons les necessitats. La voluntat és revertir la situació i oferir els recursos de l'entitat.

Espais i centres de culte

Farem una presentació de la guia Salam al català a les comunitats islàmiques del districte i també més comunitats religioses si ho desitgen. Es farà la distribució de material bilingüe català-àrab i català-urdú, editat per la Plataforma per la Llengua com ara el manifest El català llengua comuna, el tríptic El català, llengua d'acollida i les targetes d'hostaleria segons la comunitat religiosa (islàmica, evangèlica, etc.). Es facilitaran als membres de les diferents comunitats religioses recursos per aprendre català en línia, informació de l'oferta de cursos i recursos digitals. Oferirem assessorament lingüístic i traducció en català dels materials que les comunitats religioses necessitin. A més de tertúlies lingüístiques en català dinamitzades per voluntaris de la Plataforma per la Llengua, festivals de música i menjar regionals...

Educació

La Plataforma per la Llengua, en col·laboració amb el Pla Educatiu d'Entorn que es porta a terme a les escoles del districte, proposarà d'organitzar-hi tallers sobre diversitat lingüística. Seran propostes educatives adreçades a diferents cursos (tant ESO com primària), que tractaran sobre les diferents llengües del món d'una manera vivencial, amb testimonis que parlen diferents llengües. Els infants podran saber com s'escriu el seu nom amb diferents idiomes, per exemple.

Sanitat

L'entitat ha vist necessari d'actuar també en aquest àmbit atès que en els darrers dos anys s'han rebut queixes lingüístiques d'aquest sector. Per aquest motiu, es proposarà a tots aquells establiments relacionats amb la sanitat de fer alguna actuació formativa per a la correcta atenció en català, amb l'ajuda del material editat per la Plataforma o amb tallers guiats per talleristes professionals dedicats a donar pistes per a una bona atenció en català. També s'avaluarà l'estat de la situació lingüística en relació amb la retolació i els cartells, i s'actuarà en aquest sentit per normalitzar la situació. I també participarem al programa de la Prescripció Social, en què els metges recepten activitats!

Espais de lleure

Programarem tallers i activitats a espais públics de lleure al districte: centres cívics, biblioteques, esplais de lleure, ateneus, entitats socials i culturals, entitats esportives, etc. Farem tertúlies lingüístiques en català setmanalment dinamitzades per voluntaris de la Plataforma per la Llengua. Portarem a terme tallers  infantils de contacontes i tallers de música en català adreçats als joves. Oferirem tallers de sensibilització i gestió lingüística al personal i agents socials que atenen persones d'origen divers. A més, farem tallers i col·loquis sobre diversitat lingüística i el paper del català com a llengua comuna i de cohesió social. Projectarem exposicions "El català? És chévere!", "Mirades i veus del català", etc., per acostar el català i conscienciar les persones procedents de diferents orígens de la importància del català per tal d'aconseguir l'arrelament i la cohesió social. Participarem en les activitats i actes del teixit associatiu del barri, a més de proposar a les entitats d'organitzar de manera conjunta activitats per promocionar la seva feina amb el català com a eina transversal, com ara poden ser mostres de diferents músiques del món, exposicions en llocs públics sobre qualsevol temàtica, concerts en català...