Privacitat

Política de privacitat i tractament de dades personals

La present Política de Privacitat és aplicable als tractaments de dades que PLATAFORMA PER LA LLENGUA - COL·LECTIU L'ESBARZER du a terme a través de la present pàgina web: www.plataforma-llengua.cat/ (d'ara endavant, la "Pàgina Web") i aquelles que s'indiquin. Et recomanem que la llegeixis amb deteniment abans d'utilitzar la present Pàgina Web i subministrar les teves. No dubtis a consultar-nos qualsevol dubte en relació amb la teva privacitat a través del correu electrònic: info(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat.

ÍNDEX DE CONTINGUTS

En aquesta Política trobaràs tota la informació relativa al tractament de les teves dades personals i als drets que pots exercir per a mantenir-ne el control. En aquest sentit, trobaràs informació sobre:

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 2. Quins requisits has de complir per a subministrar-nos les teves dades personals.
 3. Quins tractaments de dades fem i quines en són les característiques principals:
  • Quines dades recollim i quines són les vies de recollida.
  • Per a quines finalitats recollim les dades que et sol·licitem.
  • Quina és la legitimació per a tractar-les.
  • Durant quant de temps les conservem.
 4. A quins destinataris es comuniquen les teves dades.
 5. Existència de transferències internacionals de les teves dades.
 6. Quins són els teus drets i com pots exercir-los.
 7. Com protegim la teva informació personal.
 8. Quina normativa afecta la política present.
 9. Modificacions d'aquesta política.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

Les teves dades personals seran tractades per PLATAFORMA PER LA LLENGUA -COL·LECTIU L'ESBARZER ("PLATAFORMA PER LA LLENGUA"), amb NIF G-60417631, les dades de contacte de la qual són:

2. QUINS REQUISITS HAS DE COMPLIR PER A SUBMINISTRAR-NOS LES TEVES DADES PERSONALS?

2.1. Edat mínima. Per a subministrar-nos les teves dades personals, hauràs de tenir una edat mínima de 14 anys i, si s'escau, disposar de capacitat jurídica suficient per a utilitzar la present Pàgina Web.

2.2. Veracitat. Quan ens proporciones les teves dades per a utilitzar els nostres serveis garanteixes que les dades i informació facilitada és real, veraç, actualitzada i, a més, et pertany a tu i no a terceres persones.

A més, hauràs de notificar-nos qualsevol modificació que es produeixi en les dades facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment.

2.3. Control d'Edat i Veracitat. PLATAFORMA PER LA LLENGUA es reserva el dret de verificar la teva edat i informació identificativa en qualsevol moment, si és necessari, fins i tot requerint-te un document oficial acreditatiu o procediment equivalent si és necessari i, en cas de detecció de frau que es comprovi o es tingui sospita fonamentada que ets menor de l'edat indicada, es procedirà a eliminar les teves dades personals i no podrem atendre la teva petició. En el cas de menors d'edat, per dur a terme el tractament serà necessària l'autorització dels teus tutors legals.

3. QUINS SÓN ELS TRACTAMENTS DE DADES I QUINES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS TENEN?

A continuació, t'expliquem com tractem la teva informació personal i et proporcionem, detalladament, tota la informació rellevant relativa a la teva privacitat:

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Formulari de contacte
 • Enviament de correus electrònics a l'adreça info@plataforma-llengua.cat o altres adreces electròniques de PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Quines dades recollim?

Informació identificativa i de contacte. Recollim les teves dades identificatives (nom i cognoms) i l'adreça de correu electrònic, així com qualsevol altra que incloguis de manera voluntària en les comunicacions que ens remetis.

Podrem sol·licitar-te informació addicional si és necessari per a complir amb la teva sol·licitud o requeriment.

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

Contestar les teves sol·licituds. La principal finalitat del tractament d'aquestes dades serà la de contestar les teves sol·licituds, resoldre els teus dubtes o subministrar-te la informació requerida, a banda de fer el seguiment de les teves peticions, si s'escau.

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

Consentiment. Les dades subministrades per a les finalitats anteriors es tractaran sobre la base del teu consentiment, atorgat quan, de manera voluntària, et poses en contacte amb nosaltres a través dels mitjans posats a la teva disposició per a sol·licitar-nos informació o fer-nos alguna petició.

La informació que hauràs de subministrar-nos de manera obligatòria estarà indicada amb un asterisc o d'una forma similar. Sense aquesta informació no seria possible atendre les teves consultes o sol·licituds.

Quant temps conservem la teva informació?

Tota la teva informació personal la tractarem durant el temps en el qual s'estiguin tramitant les teves sol·licituds i, en cas necessari, per a fer-ne el seguiment. Una vegada finalitzat aquest període, PLATAFORMA PER LA LLENGUA conservarà, bloquejada, aquesta informació durant els terminis previstos en la legislació per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions.

A qui cedim la teva informació personal?

No fem cap cessió addicional per a dur a terme aquest tractament que aquelles indicades, amb caràcter general, en l'apartat 4. A qui cedim la teva informació personal? En aquest sentit, alguns canals a través dels quals pots posar-te en contacte amb nosaltres són gestionats per proveïdors de serveis, que actuen com a Encarregats de Tractament. Trobaràs més informació sobre com actuen aquests proveïdors de serveis en l'apartat 4, esmentat anteriorment.

3.1. Quan contactes amb nosaltres a través dels nostres canals (formulari de contacte, correu electrònic):

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Formulari d'inscripció al butlletí;
 • Caselles d'inscripció al butlletí o recepció d'informacions comercials;

O bé:

 • Dades derivades de la relació contractual entre les parts (alta com a soci).

Quines dades recollim?

Dades identificatives i de contacte: per a l'enviament d'informació comercial per mitjans electrònics, utilitzem les dades identificatives (nom) i les dades de contacte que inclous en el formulari corresponent per a la inscripció a les nostres comunicacions comercials.

En cas que t'hagis donat d'alta com a soci, podrem utilitzar les dades relatives al teu correu electrònic de què disposem sobre la base de la nostra relació contractual.

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

Enviament de publicacions i comunicacions comercials relacionades amb les nostres activitats: podem enviar-te, a través de mitjans electrònics, el nostre butlletí, i altres comunicacions comercials i informatives relacionades amb novetats, activitats, campanyes, iniciatives o actes organitzats per Plataforma per la Llengua.

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

L'enviament de comunicacions comercials es fa:

 • Si t'has inscrit voluntàriament al nostre butlletí: sobre la base del teu consentiment, sol·licitat en el moment d'inscripció en el formulari específic o marcant una casella corresponent en el formulari de contacte; o bé
 • Si t'has donat d'alta com a soci: sobre la base del nostre interès legítim, perquè existeix una relació contractual prèvia entre les parts d'acord amb la normativa de comerç electrònic (LSSI). Pots obtenir més informació sobre la ponderació dels nostres interessos legítims escrivint-nos a dades(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat.

Podràs donar-te de baixa d'aquestes comunicacions comercials en qualsevol moment a través del mecanisme indicat en cada correu electrònic o manifestant-nos la teva voluntat de donar-te de baixa mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat.

Quant de temps conservem la teva informació?

En el cas que l'enviament del butlletí i més comunicacions informatives es basi en el teu consentiment, la informació la mantindrem durant el temps en el qual estiguis donat d'alta en la nostra llista de distribució i, una vegada et donis de baixa, es mantindrà bloquejada durant els terminis legals prevists per a atendre eventuals responsabilitats.

En cas que les comunicacions s'enviïn sobre la base de la nostra relació contractual, tota la teva informació personal la tractarem per aquesta finalitat durant el temps en el qual aquesta es mantingui vigent (excepte que hi exerceixis el teu dret d'oposició). Una vegada finalitzada aquesta o exercit el dret d'oposició, PLATAFORMA PER LA LLENGUA conservarà, bloquejada, aquesta informació durant els terminis previstos en la legislació per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions.

A qui cedim la teva informació personal?

No existeixen cessions concretes de les teves dades personals per a complir amb la finalitat indicada en aquest apartat. No obstant això, podem recórrer als serveis de proveïdors de serveis de mail màrqueting o altres proveïdors de serveis de publicitat i màrqueting, que tindran un accés limitat a les dades i estaran lligats a un deure de confidencialitat (per a més informació sobre com actuen els nostres proveïdors de serveis, vegeu el punt 4. A qui cedim la teva informació personal? > Proveïdors de Serveis).


3.2. Quan t'inscrius al nostre butlletí i altres comunicacions comercials: 

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Formulari d'inscripció al butlletí;
 • Caselles d'inscripció al butlletí o recepció d'informacions comercials;

O bé:

 • Dades derivades de la relació contractual entre les parts (alta com a soci).

Quines dades recollim?

Dades identificatives i de contacte: per a l'enviament d'informació comercial per mitjans electrònics, utilitzem les dades identificatives (nom) i les dades de contacte que inclous en el formulari corresponent per a la inscripció a les nostres comunicacions comercials.

En cas que t'hagis donat d'alta com a soci, podrem utilitzar les dades relatives al teu correu electrònic de què disposem sobre la base de la nostra relació contractual.

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

Enviament de publicacions i comunicacions comercials relacionades amb les nostres activitats: podem enviar-te, a través de mitjans electrònics, el nostre butlletí, i altres comunicacions comercials i informatives relacionades amb novetats, activitats, campanyes, iniciatives o actes organitzats per Plataforma per la Llengua.

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

L'enviament de comunicacions comercials es fa:

 • Si t'has inscrit voluntàriament al nostre butlletí: sobre la base del teu consentiment, sol·licitat en el moment d'inscripció en el formulari específic o marcant una casella corresponent en el formulari de contacte; o bé
 • Si t'has donat d'alta com a soci: sobre la base del nostre interès legítim, perquè existeix una relació contractual prèvia entre les parts d'acord amb la normativa de comerç electrònic (LSSI). Pots obtenir més informació sobre la ponderació dels nostres interessos legítims escrivint-nos a dades(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat.

Podràs donar-te de baixa d'aquestes comunicacions comercials en qualsevol moment a través del mecanisme indicat en cada correu electrònic o manifestant-nos la teva voluntat de donar-te de baixa mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat.

Quant de temps conservem la teva informació?

En el cas que l'enviament del butlletí i més comunicacions informatives es basi en el teu consentiment, la informació la mantindrem durant el temps en el qual estiguis donat d'alta en la nostra llista de distribució i, una vegada et donis de baixa, es mantindrà bloquejada durant els terminis legals prevists per a atendre eventuals responsabilitats.

En cas que les comunicacions s'enviïn sobre la base de la nostra relació contractual, tota la teva informació personal la tractarem per aquesta finalitat durant el temps en el qual aquesta es mantingui vigent (excepte que hi exerceixis el teu dret d'oposició). Una vegada finalitzada aquesta o exercit el dret d'oposició, PLATAFORMA PER LA LLENGUA conservarà, bloquejada, aquesta informació durant els terminis previstos en la legislació per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions.

A qui cedim la teva informació personal?

No existeixen cessions concretes de les teves dades personals per a complir amb la finalitat indicada en aquest apartat. No obstant això, podem recórrer als serveis de proveïdors de serveis de mail màrqueting o altres proveïdors de serveis de publicitat i màrqueting, que tindran un accés limitat a les dades i estaran lligats a un deure de confidencialitat (per a més informació sobre com actuen els nostres proveïdors de serveis, vegeu el punt 4. A qui cedim la teva informació personal? > Proveïdors de Serveis).

3.3. Quan et dones d'alta com a SOCI de PLATAFORMA PER LA LLENGUA:

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Formulari d'alta com a SOCI a través de la Pàgina Web.
 • Alta com a soci a través del correu electrònic, per via telefònica o presencialment.

Quines dades recollim?

Informació identificativa i de contacte. Recollim les teves dades identificatives (nom i cognoms), telèfon i l'adreça postal i de correu electrònic, com també la data de naixement per comprovar que tens l'edat mínima requerida.

Dades bancàries. Et sol·licitarem la informació necessària per a la facturació i pagament, que inclourà DNI o NIE, detall del compte bancari o de la targeta bancària, per a poder dur a terme la contraprestació econòmica derivada de la teva condició de soci.

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

1) Inscripció i la gestió de la relació com a soci de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, incloent la gestió administrativa, comptable i fiscal de les quotes, enviament de comunicacions administratives i altres gestions relacionades amb la teva condició de soci (incloent l'enviament del carnet, l'obsequi, la revista i la carta de benvinguda).

2) Remetre't el nostre butlletí i altres comunicacions informatives i comercials per mitjans electrònics en relació amb les nostres activitats i iniciatives, tal com t'indiquem a l'apartat 3.2.

3) T'informem que podrem utilitzar les teves dades per a estudis estadístics, tot i que l'ús per a aquesta finalitat sempre es farà amb dades que hagin estat prèviament anonimitzades (és a dir, sense cap informació que pugui identificar-te personalment).

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

1) Execució de contracte. Les dades subministrades per a les finalitats anteriors es tractaran sobre la base de la nostra relació contractual. Les finalitats estadístiques amb dades anonimitzades es consideren compatibles amb la finalitat inicial.

2) Interès legítim. L'enviament de la revista es basa en el nostre interès legítim, així com l'enviament de les nostres comunicacions per mitjans electrònics, el qual t'expliquem a l'apartat 3.2.

La informació que hauràs de subministrar-nos de manera obligatòria estarà indicada amb un asterisc o d'una forma similar. Sense aquesta informació no seria possible atendre les teves consultes o sol·licituds.

Quant de temps conservem la teva informació?

Tota la teva informació personal la tractarem durant el temps en el qual siguis soci de l'entitat. Una vegada finalitzat aquest període, PLATAFORMA PER LA LLENGUA conservarà, bloquejada, aquesta informació durant els terminis previstos en la legislació per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions.

A qui cedim la teva informació personal?

No fem cap cessió addicional per a dur a terme aquest tractament tret d'aquelles indicades, amb caràcter general, en l'apartat 4. A qui cedim la teva informació personal?

3.4. Quan et dones d'alta com a VOLUNTARI de PLATAFORMA PER LA LLENGUA:

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Formulari d'alta com a VOLUNTARI a través de la Pàgina Web.
 • Alta com a voluntari a través del correu electrònic, per via telefònica o presencialment.

Quines dades recollim?

Informació identificativa i de contacte. Recollim les teves dades identificatives (nom i cognoms), DNI/NIF, telèfon, població i codi postal i de correu electrònic, així com la data de naixement per comprovar que tens l'edat mínima requerida.

Dades de subministrament voluntari: Demanem altres dades de forma voluntària per completar la teva informació:

 • Dades relatives a formació i professió
 • Xarxes socials
 • Motiu pel qual vols ser voluntari

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

1) Inscripció i la gestió de la relació com a voluntari de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, incloent la gestió de les iniciatives i activitats en què participes i altres gestions relacionades amb la teva condició de voluntari: registre d'altes i baixes, proporció de formació, informació i orientació, acreditació com a voluntari, etc.

2) Remetre't el nostre butlletí i altres comunicacions informatives i comercials per mitjans electrònics en relació amb les nostres activitats i iniciatives, tal com t'indiquem a l'apartat 3.2.

3) Subscripció de la pòlissa d'assegurança per cobrir els riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici de l'activitat voluntària.

4) Publicar i promocionar les fotografies i vídeos amb la teva imatge de la forma estipulada a l'autorització mitjançant la qual consents el tractament d'aquestes dades personals.

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

1) Execució de contracte. Les dades subministrades per a les finalitats anteriors es tractaran sobre la base de la nostra relació contractual.

2) Obligació legal. La gestió i tramitació de l'assegurança dels voluntaris, com també les tasques necessàries per a la gestió dels voluntaris es basen en les obligacions establertes a la Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat o altres que siguin d'aplicació.

3) Consentiment. El tractament de la imatge per les finalitats indicades es tractarà sobre la base del teu consentiment, atorgat mitjançant l'autorització d'imatge.

La informació que hauràs de subministrar-nos de manera obligatòria per poder registrar-te a les activitats de voluntariat estarà indicada amb un asterisc o d'una forma similar.

Quant de temps conservem la teva informació?

Tota la teva informació personal la tractarem durant el temps en el qual mantinguis la teva condició de voluntari. Una vegada finalitzat aquest període, PLATAFORMA PER LA LLENGUA conservarà, bloquejada, aquesta informació durant els terminis previstos en la legislació per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions.

A qui cedim la teva informació personal?

Les teves dades seran comunicades a l'entitat asseguradora Catalana Occidente per fer la subscripció a la pòlissa d'assegurança indicada.

Igualment, podrem dur a terme aquelles comunicacions indicades, amb caràcter general, en l'apartat 4. A qui cedim la teva informació personal?

3.5. Quan fas un donatiu:

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Formulari de donacions a través de la Pàgina Web.
 • Donacions a través del correu electrònic, per via telefònica o presencialment.

Quines dades recollim?

Informació identificativa i de contacte. Recollim les teves dades identificatives (nom i cognoms), DNI/NIF, telèfon i correu electrònic.

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

1) Gestionar la donació a PLATAFORMA PER LA LLENGUA en el marc de les seves accions i complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables com a beneficiaris de la donació (per exemple, conservació de la informació relativa a la donació per a la prevenció del blanqueig de capitals, l'emissió del certificat fiscal per justificar les donacions, etc.).

2) Oferir-te futures oportunitats de col·laboració amb la nostra entitat.

3) Remetre't el nostre butlletí i altres comunicacions informatives i comercials per mitjans electrònics en relació amb les nostres activitats i iniciatives, tal com t'indiquem a l'apartat 3.2.

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

1) Execució de contracte. Les dades subministrades per a les finalitats anteriors es tractaran sobre la base de l'execució del contracte de donació entre el donant i l'entitat.

2) Obligació legal. La conservació de les teves dades amb finalitats de prevenció de frau respon a les nostres obligacions en relació amb la  Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme). L'obligació d'emetre el certificat fiscal per justificar la donació es basa en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

3) Interès legítim. L'oferiment de futures oportunitats de col·laboració es basa en el nostre interès legítim (perquè existeix una relació contractual prèvia entre les parts d'acord amb la normativa de comerç electrònic -LSSI-)

La informació que hauràs de subministrar-nos de manera obligatòria per poder registrar-te a les activitats de voluntariat estarà indicada amb un asterisc o d'una forma similar.

Quant de temps conservem la teva informació?

Tota la teva informació personal la tractarem durant el temps en què tinguem l'obligació legal de fer-ho per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions (es conservaran màxim cinc anys per qüestions fiscals i fins a deu anys per raons de possible blanqueig de capitals).

A qui cedim la teva informació personal?

No fem cap cessió addicional per a dur a terme aquest tractament tret d'aquelles indicades, amb caràcter general, en l'apartat 4. A qui cedim la teva informació personal?

3.6. Quan signes per participar en campanyes i iniciatives de Plataforma per la Llengua:

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Formularis de participació en campanyes iniciades per Plataforma per la Llengua (vegeu les campanyes en curs aquí).

Quines dades recollim?

Informació identificativa i de contacte. Recollim les teves dades identificatives (nom i cognoms), codi postal, telèfon, i correu electrònic.

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

1) Posar-nos en contacte amb tu en relació amb la teva participació en la campanya corresponent i les activitats de l'entitat que creiem que et puguin interessar.

2) Remetre't el nostre butlletí i altres comunicacions informatives i comercials per mitjans electrònics en relació amb les nostres activitats i iniciatives, tal com t'indiquem a l'apartat 3.2.

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

1) Consentiment. Les dades subministrades per a les finalitats anteriors es tractaran sobre la base del teu consentiment, atorgat quan, de manera voluntària, signes una campanya i, si s'escau, marques la casella corresponent per rebre el butlletí.

La informació que necessitem tenir per a les finalitats establertes estarà indicada amb un asterisc o d'una forma similar.

Quant de temps conservem la teva informació?

Tota la teva informació personal la tractarem durant el temps en què duri la campanya. Una vegada finalitzat aquest període, PLATAFORMA PER LA LLENGUA conservarà, bloquejada, aquesta informació durant els terminis previstos en la legislació per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions.

A qui cedim la teva informació personal?

No fem cap cessió addicional per a dur a terme aquest tractament tret d'aquelles indicades, amb caràcter general, en l'apartat 4. A qui cedim la teva informació personal?

3.7. Quan presentes una queixa o denúncia per vulneració de drets lingüístics:

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Formulari de queixes i denúncies a través de la Pàgina Web o altres pàgines web titularitat de la Plataforma per la Llengua.
 • Presentació de queixes i denúncies a través del correu electrònic, per via telefònica o presencial.

Quines dades recollim?

Informació identificativa i de contacte. Recollim les teves dades identificatives (nom i cognoms), data de naixement i codi postal (en el seu cas), població, i dades de contacte (telèfon i correu electrònic).

Exposició dels fets i documentació relacionada amb la queixa. Sol·licitem, igualment, detalls sobre la queixa, així com una exposició dels fets que sostenen aquesta. Podràs aportar, si escau, aquella documentació que consideris que és rellevant.

No està permès incloure dades de terceres persones a la queixa.

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

1) Verificar l'autenticitat de la queixa presentada. A partir de la informació inclosa al formulari corresponent, verifiquem que la queixa sigui verídica i encaixi amb les dades que has aportat per evitar tramitar o gestionar queixes falses, infundades o que no tenen relació amb els drets lingüístics. En cas de detectar alguna queixa que encaixi amb algun d'aquests supòsits, l'esborrarem juntament amb les dades personals associades a aquesta.

2) Gestionar la queixa o reclamació presentada, posar-nos en contacte amb tu per obtenir-ne més informació i procedir a dur a terme les accions de defensa dels drets lingüístics reclamats. En general, des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, podem iniciar dos procediments: (i) informar-te de com pots presentar la queixa davant de la institució o empresa i/o (ii) en alguns casos, presentem una reclamació a la pròpia entitat des de Plataforma per la vulneració de drets lingüístics de la població. En cap cas si presentem la reclamació des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA desvelarem la teva identitat a la reclamada sense la teva autorització expressa.

3) Si s'escau, assessorar-te sobre com procedir i fer valer els teus drets.

4) Finalitats estadístiques i elaboració d'estudis qualitatius sobre la vulneració de drets lingüístics a Catalunya, així com elaboració d'informes sobre els drets lingüístics dels ciutadans en general. En aquest cas, per complir amb aquesta finalitat les vostres dades personals seran dissociades o anonimitzades prèviament.

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

1) Consentiment. Les dades subministrades per a les finalitats anteriors (verificació de l'autenticitat i, si escau, la gestió de la queixa) es tractaran sobre la base del teu consentiment, atorgat quan, de manera voluntària, ens envies una queixa o reclamació a través del formulari de la Pàgina Web o dels altres mitjans a la teva disposició.

Per altra banda, el consentiment per rebre assessorament serà atorgat amb la marcació de la casella corresponent.

2) Interès legítim: Tractarem les teves dades per  a finalitats estadístiques i per a l'elaboració d'estudis d'acord amb el nostre interès legítim de realitzar estadístiques sobre l'estat de la vulneració de drets lingüístics a Catalunya en diferents àmbits, la qual cosa va lligada als nostres objectius com a associació. Es considera que el processament d'informació que ha estat prèviament anonimitzada per a finalitats estadístiques està justificada ja que: (i) és necessari per a complir amb els objectius de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, com ho és la defensa de la llengua catalana i el seu ús en tots els àmbits de la societat, la qual cosa implica la recollida d'informació real sobre casos de vulneracions de drets lingüístics i; (ii) és proporcional, perquè s'apliquen garanties per a només tractar dades anònimes per complir amb aquesta finalitat. Per això, els interessats no es veuen afectats pel tractament per a aquesta finalitat, doncs la informació aportada a la queixa només quedaria reflectida a efectes estadístics sense que es pogués identificar a l'Interessat d'on prové la mateixa.

La informació que necessitem tenir per a les finalitats establertes estarà indicada amb un asterisc o d'una forma similar.

Quant de temps conservem la teva informació?

Tota la teva informació personal la tractarem durant el temps en què s'estigui comprovant la veracitat de la queixa i s'estiguin duent a terme les accions corresponents en defensa dels drets lingüístics o d'assessorament, si s'escau. Posteriorment, la queixa o reclamació s'anonimitzarà i PLATAFORMA PER LA LLENGUA només utilitzarà les dades anonimitzades per les finalitats estadístiques, i podrà conservar, bloquejada, la informació personal durant els terminis previstos en la legislació per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions.

A qui cedim la teva informació personal?

No farem cap cessió addicional per a dur a terme aquest tractament tret d'aquelles indicades, amb caràcter general, en l'apartat 4. A qui cedim la teva informació personal?.

3.8. Gravació de les trucades quan contactes amb PLATAFORMA PER LA LLENGUA per telèfon:

Quines són les vies de recollida de les dades?
 

 • Trucades telefòniques als números de telèfon de PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Quines dades recollim?

Informació identificativa i de contacte. Durant la trucada, podem recollir la veu, les teves dades identificatives (nom i cognoms), data de naixement, codi postal (en el seu cas) i població, telèfon i correu electrònic, segons el tràmit que facis per telèfon.

A més de la informació identificativa, quedarà gravada aquella informació personal que divulguis a la trucada.

Quines són les finalitats del tractament de les teves dades personals?

1) Atendre les seves peticions i analitzar-les a fi de millorar les respostes ofertes i proporcionar un servei d'atenció al client més personalitzat.

Quina és la base de legitimació que ens permet tractar les teves dades? És obligatori el subministrament d'aquestes dades?

1) Interès legítim: tractarem les teves dades d'acord amb el nostre interès legítim de disposar d'informació per valorar i millorar la qualitat de l'atenció al client, així com per disposar d'un mitjà d'acreditació sobre les peticions fetes per telèfon. Si vols més informació sobre la ponderació dels nostres interessos en relació amb els drets i llibertats dels usuaris, pots demanar-la a través del correu electrònic: dades(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat.

La informació que necessitem tenir per a les finalitats indicades estarà indicada amb un asterisc o d'una forma similar.

Quant de temps conservem la teva informació?

PLATAFORMA PER LA LENGUA conservarà l'enregistrament de la teva veu durant un termini mínim de 12 mesos i, en qualsevol cas, fins que s'hagi cursat la teva sol·licitud o s'hagi respost la teva consulta. Si la gravació és en relació amb una reclamació, alta com a soci o voluntari, contractació de serveis, etc., l'enregistrament es conservarà, bloquejat, durant els terminis previstos en la legislació per a atendre eventuals responsabilitats i per a demostrar el compliment de les nostres obligacions.

A qui cedim la teva informació personal?

No farem cap cessió addicional per a dur a terme aquest tractament tret d'aquelles indicades, amb caràcter general, en l'apartat 4. A qui cedim la teva informació personal?

3.9. Navegació per la Pàgina Web (galetes)

En la present Pàgina Web utilitzem galetes o altres eines de seguiment i rastreig per a recaptar informació sobre l'ús que els usuaris fan de la Pàgina Web.
Per a més informació sobre el tractament que fem a través d'aquestes eines de seguiment, visita la nostra Política de galetes.

3.10. Ús de plug-in o complements socials:

Quan utilitzes els nostres serveis, pots compartir informació a les xarxes socials, com ara Facebook o LinkedIn, mitjançant un plug-in social implantat (com un botó "Compartir"). Si tries compartir informació mitjançant un plug-in social, es transferiran les següents dades a la xarxa social corresponent:

 1. Data i hora de visita;
 2. L'adreça d'Internet o URL per a l'adreça que estàs visitant temporalment;
 3. L'adreça IP;
 4. El navegador que estàs usant;
 5. El sistema operatiu que estàs usant;
 6. Quan escaigui, el teu nom d'usuari i contrasenya i, si ets un usuari registrat de la xarxa social, nom i cognom; i
 7. La informació per a la qual has usat el plug-in específic.


La informació anterior servirà per a l'acció que hagis indicat (compartir, "m'agrada", etc.), de conformitat amb els termes i condicions de la xarxa social corresponent. Per això, t'animem que et mantinguis informat del propòsit i abast de la recollida d'informació que es fa a través dels plug-in socials. Si ho vols, pots bloquejar els plug-in socials en els ajustos del navegador.

Tingues en compte que nosaltres no tenim influència sobre la informació que la xarxa social recull a través de l'ús de plug-in.

3.11. Perfils de PLATAFORMA PER LA LLENGUA en xarxes socials

PLATAFORMA PER LA LLENGUA compta amb un perfil a les xarxes socials principals, com ara Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o YouTube.

Quan et fas seguidor d'alguna de les nostres pàgines a les xarxes socials, el tractament de les dades es regirà per les condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social corresponent i acceptades prèviament per l'usuari.

PLATAFORMA PER LA LLENGUA, en aquest sentit, tractarà les teves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, i t'informarà d'activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Tingues en compte que nosaltres no tenim influència sobre la informació que la xarxa social recull o com la processa, per la qual cosa et recomanem que et mantinguis informat del propòsit i abast de la recollida d'informació d'aquestes xarxes socials.

4. A QUI CEDIM LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL?

En general, PLATAFORMA PER LA LLENGUA no comunicarà les teves dades a tercers. No obstant això, a més de les cessions que t'indiquem específicament en l'apartat en què t'expliquem les característiques de les diferents operacions (punt 3), t'informem de les comunicacions que podem fer, amb caràcter general, i que afecten tots els tractaments anteriors i la seva base legitimadora.

 1. Prestadors de serveis essencials per a executar els serveis i accions del nostre àmbit de funcionament (per exemple, empreses d'allotjament informàtic, plataformes d'enviament de les comunicacions comercials, manteniment informàtic...). No obstant això, aquestes entitats han signat els acords corresponents de confidencialitat i només tractaran les teves dades segons les nostres instruccions, i no podran utilitzar-les per a finalitats pròpies o a part del servei que ens presten.
 2. Organismes públics. Podrem revelar a les autoritats públiques competents les dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes quan hi hagi una obligació legal per a aquest fi, com també quan sigui requerida; per exemple, quan la finalitat sigui la de prevenir o perseguir abusos dels serveis o activitats fraudulentes a través de la nostra Pàgina Web. En aquests casos, les dades de caràcter personal que ens facilitis es conserven i posen a la disposició de les autoritats administratives o judicials.
 3. En cas d'una operació societària: en cas d'una fusió, una adquisició, venda de la totalitat o part dels seus actius o qualsevol altre tipus d'operació societària en la qual intervingui un tercer, podrem compartir, divulgar o transferir les dades dels usuaris a l'entitat successora (fins i tot durant la fase prèvia a l'operació).
 4. A tercers després d'una agregació o anonimització: podrem divulgar o utilitzar dades agregades o anonimitzades (és a dir, les que no siguin vinculables a una persona física identificada o identificable) per a qualsevol finalitat.
 5. A tercers amb el consentiment de l'usuari o una altra base legítima: en el cas que vulguem compartir dades amb tercers fora de l'àmbit d'aquesta Política de privacitat se sol·licitarà, en tot cas, el seu consentiment o s'informarà sobre aquesta i la seva base legítima.

Així mateix, t'informem que aquesta Política de Privacitat només es refereix a la recollida, tractament i ús d'informació (relativa a dades personals) per part nostra a través de la interacció amb nosaltres o la nostra Pàgina Web. L'accés a pàgines web de tercers a les quals puguis accedir a través d'enllaços des de la nostra Pàgina Web tenen les seves pròpies polítiques de privacitat sobre les quals no tenim cap control. Per això, abans de facilitar-los alguna informació personal, et recomanem que t'informis sobre les seves polítiques de privacitat.

5. ES TRANSFEREIXEN LES TEVES DADES PERSONALS A TERCERS PAÏSOS FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU?

Alguns dels nostres prestadors de serveis estan situats en països situats fora de l'Espai Econòmic Europeu ("EEE").

La ubicació d'aquestes empreses fora de l'EEE impliquen l'existència d'una transferència internacional de les teves dades personals, la qual cosa podria suposar un menor grau de protecció que el que recull la normativa europea. No obstant això, PLATAFORMA PER LA LLENGUA ha aplicat mesures perquè aquestes transferències no donin lloc a un menor grau de protecció de les teves dades personals.

En aquest sentit, els proveïdors de serveis que es troben fora de l'EEE han subscrit les corresponents clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea ("CCT"), acord signat entre totes dues entitats pel qual l'empresa extracomunitària garanteix que aplica els estàndards europeus de protecció de dades.

Per això, la utilització d'aquests proveïdors no dona lloc a un menor grau de protecció de les teves dades personals que el que tindria la utilització de proveïdors situats a la Unió Europea. Pots consultar el contingut de les CCT en el següent enllaç:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors_en

A continuació, incloem la llista de transferències internacionals de PLATAFORMA PER LA LLENGUA i el mecanisme de garantia:

Entitat

Ubicació

Mecanisme de garantia

Microsoft Corporation (aplica a tots els tractaments excepte els apartats 3.7. i 3.8.)

Estats Units

Clàusules Contractuals Tipus

ASANA, Inc. (aplica només a l'apartat 3.7)

Estats Units

Clàusules Contractuals Tipus

6. QUINS SÓN ELS DRETS QUE POTS EXERCIR COM A INTERESAT?

Pots exercir els drets que la llei et garanteix en relació amb el tractament de les teves dades personals contactant amb nosaltres a través del correu electrònic dades(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat.

Qualsevol petició de drets que rebem la resoldrem al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini màxim establert per la legislació des que la rebem. En alguns casos, serà necessari sol·licitar-te una còpia del teu document d'identitat o un altre document identificatiu si és necessari verificar la teva identitat.

Els drets que et corresponen com a interessat són els següents:

 1. Dret a retirar el consentiment atorgat

Pots revocar el teu consentiment en relació amb tots els processaments basats en aquest en qualsevol moment. No obstant això, la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. Dret d'accés

Tens dret de saber quines dades estan sent objecte de tractament, si escau i, si és així, obtenir una còpia d'aquests, així com a obtenir informació relativa a:

 • l'origen i els destinataris de les dades;
 • les finalitats per a les quals es tracten;
 • si existeix un procés de presa de decisions automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils;
 • el període de retenció de les dades, i
 • els drets previstos per la normativa.
 1. Dret de rectificació

Tens dret a obtenir la rectificació de les teves dades personals o a completar-los quan estan incomplets.

 1. Dret de supressió

Tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades personals si ja no són necessàries per al propòsit per al qual van ser recopilades o, en el seu cas, si ja no estem autoritzats per a tractar-les.

 1. Dret a la portabilitat de dades

Tens dret a sol·licitar la portabilitat de les dades en el cas dels tractaments de les teves dades que estiguin basats en el teu consentiment o en l'execució d'un contracte, sempre que el processament hagi estat per mitjans automatitzats. En cas d'exercici d'aquest dret, rebràs les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i llegible per qualsevol dispositiu electrònic. No obstant això, també pots sol·licitar, quan sigui possible, que les teves dades siguin transmeses directament a una altra empresa.

 1. Dret a la limitació del tractament de les teves dades personals

Tens dret a la limitació del processament de les teves dades en els següents casos:

 1. Quan hagis sol·licitat la rectificació de les teves dades personals durant el període en el qual verifiquem l'exactitud d'aquests.
 2. Quan consideris que no estem autoritzats a processar les teves dades. En aquest cas, pots sol·licitar-nos que limitem el seu ús en comptes de sol·licitar la seva supressió.
 3. Quan consideris que ja no és necessari que continuem tractant les teves dades i vulguis que les conservem a l'efecte de l'exercici o la defensa de reclamacions.
 4. En els casos en els quals hi hagi un processament basat en el nostre interès legítim i hagis exercitat el teu dret d'oposició a aquest, pots demanar-nos que limitem l'ús de les teves dades durant la verificació de la prevalença d'aquests interessos respecte als teus.
 1. Dret d'oposició

Tens dret a oposar-te en qualsevol moment al processament de les teves dades personals en funció del nostre interès legítim, inclosa l'elaboració de perfils.

Baixa de les comunicacions comercials: recorda que en qualsevol moment pots oposar-te a la recepció d'aquesta mena de comunicacions enviant-nos un correu electrònic a info@plataforma-llengua.cat. També podràs excloure't d'aquest servei seguint les instruccions que s'indiquen al peu del cos de cadascuna de les comunicacions electròniques que t'enviem.

 1. Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control

Recorda que, en qualsevol moment, i en cas que consideris que hem vulnerat el teu dret a la protecció de les teves dades, podràs dirigir-te per a defensar-te'n a l'Autoritat de Control corresponent, en el cas d'Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

7. COM GARANTIM LA CONFIDENCIALITAT DE LA TEVA INFORMACIÓ?

La seguretat de les teves dades personals és una prioritat per a nosaltres. Per això, PLATAFORMA PER LA LLENGUA ha implantat totes les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat i fa ús dels mitjans tècnics necessaris per a evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia a cada moment.

Conseqüentment, complim amb els estàndards de seguretat recomanats per a protegir-los. No obstant això, és impossible garantir d'una manera total la seva seguretat per la pròpia naturalesa d'internet i perquè poden existir actuacions doloses de tercers fora del nostre control.

Ens comprometem a actuar amb rapidesa i diligència en cas que la seguretat de les dades es vegi en perill o compromesa, i a informar-te sobre això en cas que sigui rellevant.

8. QUINA NORMATIVA AFECTA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

A continuació, posem a la teva disposició les lleis i la normativa que t'assisteix, protegeix i estableix els teus drets, les quals han inspirat la present política:

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3

9. MODIFICACIONES DE LA PRESENT POLÍTICA

PLATAFORMA PER LA LLENGUA pot modificar el contingut de la política de privacitat en qualsevol moment, especialment quan es produeixin modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que afectin els tractaments de dades de PLATAFORMA PER LA LLENGUA a través de la nostra Pàgina Web.

Per això, et recomanem que revisis periòdicament aquesta Política de Privacitat per a estar informat de com es tracten i protegeixen les teves dades personals, així com dels drets que t'assisteixen.

La present Política de Privacitat ha estat modificada el 27 de desembre de 2021.