Educació i universitats

La Plataforma per la Llengua pretén treballar des de la societat civil i en col·laboració amb l'administració per ajudar a dissenyar aquelles actuacions que garanteixin la presència del català en tots els àmbits educatius, àmbits que considerem vitals per consolidar l'aprenentatge i l'ús del català entre els joves.

Des de l'entitat treballem perquè el català, llengua comuna, sigui la llengua vehicular de l'ensenyament en tots els nivells. Volem que la llengua catalana sigui l'expressió normal de les activitats administratives i de relació de tots els centres, tant les internes com les externes.

També tenim com a objectiu treballar perquè el català sigui un requisit lingüístic respectat a les universitats per poder exercir la docència als Països Catalans. En el cas del País Valencià, treballar perquè en tots els àmbits de l'ensenyament siguin respectades les línies i les classes en català.

Línies de treball:

L'escola, en català

Objectiu: Potenciar i garantir que el català sigui la llengua vehicular en l'educació primària i secundària, en l'educació informal i no formal, i en l'ensenyament universitari. Defensa del model immersiu de l'escola catalana, donar elements de debat i millora al conjunt de la comunitat educativa i les famílies. Potenciar eines que facilitin l'ús social del català en l'àmbit de primària i secundària.

El català i el món universitari

Objectiu: Treballar per mantenir o potenciar la presència del català com a llengua de docència a les universitats catalanes. Donar suport al desenvolupament i l'aplicació del punt 6.4 de la LUC, que preveu que el professorat contractat per les universitats catalanes conegui i justifiqui els seus coneixements de llengua catalana per exercir la docència. Treballar per donar a conèixer els drets i deures del conjunt de la comunitat universitària en matèria lingüística.

Què hem fet?

Vegeu la memòria d'activitats anual de la Plataforma per la Llengua: