Internacional

La Plataforma per la Llengua treballa per aconseguir que les administracions reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat, també les institucions europees.

No hi ha a la Unió Europea una llengua europea tan parlada com el català que no sigui llengua oficial d'aquest estament.  Els ciutadans de llengua catalana, després de més de 30 anys de demandes reiterades, encara no han aconseguit allò que se'ls reconeix a la resta d'europeus amb llengües de dimensions similars. La Plataforma per la Llengua considera que és un tracte denigrant i vexatori sense precedents a Europa; tot per voluntat expressa dels successius governs espanyols del PP i del PSOE.

La Plataforma per la Llengua col·labora amb l'European Language Equality Network (ELEN), Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD), la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) i la Federal Union of European Nationalities (FUEN) organitzacions i plataformes d'entitats que treballen per promoure i desensar el català i altres llengües minoritàties o minoritzades. 

Campanya de conscienciació lingüística: Quines són les conseqüències de la no-oficialitat del català a la Unió Europea? 

Línies de treball:

Oficialitat i reconeixement del català a la UE

Objectiu: avançar en el reconeixement legal del català en el futur Estat català a l'Estat espanyol i a la Unió Europea.

Seguiment per l'acompliment de la CELRoM

Objectiu: aconseguir que l'Estat espanyol compleixi els acords signats i ratificats de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries i que la Unió Europea compleixi els acords relacionats amb la llengua catalana.

Reconeixement del català en altres organismes internacionals

Objectiu: aconseguir més projecció internacional per al català, també a través d'altres organismes internacionals com les Nacions Unides o el Consell d'Europa.

Projecció internacional de l'ONG del català

Objectiu: millorar la situació de la llengua catalana a l'àmbit internacional a través de l'establiment de contactes i col·laboracions amb altres ONG, institucions i governs. 

Conscienciació lingüística

Objectiu: sensibilitzar els ciutadans sobre els dèficits en el reconeixement legal i polític del català a l'àmbit internacional.

Consulta les memòries d'activitats anuals