Queixes i denúncies ← Altres entrades

Telefonia mòbil

Puc exigir que el meu telèfon mòbil dugui incorporat el català?

La telefonia mòbil ha esdevingut un dels principals canals de comunicació en els últims anys, malgrat això la llengua catalana encara no hi està plenament normalitzada. La Generalitat de Catalunya, per tal de garantir els drets lingüístics dels consumidors catalans, va signar l’any 2007 un conveni amb els principals fabricants i les operadores més representatives, en què els fabricants (Nokia; Motorola; Sony Ericsson; Alcatel i Samsung) es comprometien a incloure el català en el menú lingüístic i en les aplicacions dels seus terminals, així com implementar els manuals d’usuaris i/o guies ràpides en suport paper i/o electrònic en llengua catalana. Per altra banda, les principals operadores (Movistar; Vodafone; Orange i Yoigo) es comprometien a establir la inclusió del català com a requisit d’homologació dels terminals i adquirien el compromís de garantir que totes les comunicacions amb els abonats es poguessin realitzar en llengua catalana. Al 2012 la major part dels compromisos signats al 2007 no s’han acomplert i els consumidors catalans encara tenen dificultats per utilitzar el català de manera normalitzada en l’àmbit de la telefonia mòbil.

El conveni signat per la Generalitat de Catalunya l’any 2007 preveia que els principals fabricants i operadors distribuïssin mòbils amb menú lingüístic en català a finals de 2008. Tot i així, encara avui bona part dels mòbils que es distribueixen dins l’àmbit territorial de Catalunya encara no disposen de menú lingüístic en català. Alguns fabricants de Smartphones com Apple i Blackberry han incorporat en els darrers temps el català en els seus terminals, però bona part dels mòbils que funcionen amb el sistema operatiu Android encara no incorporen el català. Per tant, és molt important que ens informem bé a l’hora d’adquirir un telèfon, per assegurar-nos que incorpori l’opció en català.  

Recomanem, doncs, que una vegada a l’establiment exigim als dependents la presència de la nostra llengua en el telèfon mòbil que adquirim, aquesta és una de les maneres més efectives de fer arribar a operadores i fabricants la demanda de respecte envers els drets lingüístics dels consumidors i l’acompliment de la legislació legal vigent. El punt 2.b de l’article 128-1 de la Llei 22/2010, del Codi de Consum, estableix que els consumidors, tenen dret a disposar de les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat. Per tant, si no disposen del mòbil que desitgem adquirir ens podem queixar a la companyia i/o comunicar-ho a les oficines de defensa dels drets dels consumidors: http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html

Si has d’adquirir un telèfon mòbil, mira que tingui l’opció de llengua catalana.