Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Educació i universitats - Informes i Documents

Language immersion in Catalonia

Versió anglesa del document "La immersió lingüística a Catalunya", un llibret que vol demostrar com amb aquest sistema es garanteix que l'alumnat catalanoparlant d'origen sigui bilingüe en acabar els ensenyaments obligatoris, ja que l'entorn social de Catalunya és molt favorable al castellà i que la immersió lingüística garanteix i possibilita que les persones que no tenen el català com a primera llengua l'aprenguin amb el mateix nivell de domini i perfecció que els que sí l'hi tenen.