Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Arrelament i cohesió social - Publicacions

Manual de vocabulari bàsic per al sector del comerç

El Manual de vocabulari bàsic per al sector del comerç vol difondre entre membres de la comunitat d'origen xinès els factors positius d'aprendre el valencià, per a relacionar-se amb la gent del país, afavorir el contacte i la confiança amb la comunitat social i prevenir el racisme. L'edició ha sigut possible gràcies al suport de la Generalitat Valenciana i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El manual inclou com a recursos per a millorar el coneixement del valencià els vocabularis comercials per a restaurants, bars i cafeteries, editats per la Diputació de València, així com el Diccionari Normatiu Valencià de la mateixa Acadèmia.