Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Cultura, lleure i joventut - Publicacions

En català, jugues?

El 2004 la Plataforma per la Llengua crea una comissió que treballi l’àmbit del joc i la joguina en català. Ens mou el fet de tenir clar la necessitat i el dret que tenen els infants de Catalunya, independentment del seu origen, a divertir-se, jugar i aprendre en la llengua del país on viuen.


A través del joc els infants es relacionen i coneixen tot allò que els envolta. En el joc la llengua és el vehicle que ens porta a conèixer el medi social del país on vivim; és per això que també pensem que hi ha d’haver més jocs vinculats a Catalunya i al nostre àmbit lingüístic en general, que ens ensenyin les tradicions, la geografia, el medi natural, etc.


Però, des d’un punt de vista educatiu, considerem tan important la llengua en què es desenvolupa el joc com els valors i coneixements que s’hi transmeten. Per això creiem que el fet de poder jugar en català és una eina d’acollida per als nouvinguts.

Tot i que en els darrers anys el mercat del joc en català ha millorat, es fa difícil de trobar en la nostra llengua instruccions de jocs de sobretaula, joguines que parlen i videojocs, entre d’altres.


Per aquestes raons la comissió treballa per aconseguir millorar el sector.