Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Conscienciació lingüística - Publicacions

Guia "Què faig si...? Alguns suggeriments que poden ser útils per afrontar situacions quotidianes per que fa a l'ús del català" (nova versió 2011)

Nova versió d'una de les guies més antigues i que han tingut -i tenen- més èxit de la Plataforma per la Llengua: Què faig si...? Alguns suggeriments que poden ser útils per a afrontar situacions quotidianes pel que fa a l'ús del català (Palma-Barcelona, 2011). Aquesta versió és signada conjuntament amb el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana (Cofuc), òrgan depenent del Govern de les Illes Balears, i l'Obra Cultural Balear (OCB), i compta amb la col·laboració de Joves de Mallorca per la Llengua.

El llibret dóna idees i alternatives d'actuació per a totes les persones del nostre àmbit lingüístic que estan preocupades per l'ús del català i que es troben amb dubtes o dificultats en situacions concretes a l'hora d'usar el català.

D'aquesta versió se n'editen 10.000 exemplars, 5.000 per a les Illes Balears i 5.000 per a la resta de l'àmbit lingüístic.

Descarregueu-vos la guia (PDF)