Notícies ← Altres notícies

Denegat el registre d’una marca a un empresari per haver escrit a la sol·licitud en català

Poc s'ho esperava l'empresari català afectat quan en data 16 de gener del 2015 va rebre un acord de suspensió formal de l'expedient de sol·licitud del registre d'una marca. Textualment es denega la sol·licitud «de acuerdo con lo establecido en el articulo 16 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (...) se acuerda la suspension de la marca por los siguientes motivos: Aportar a la pag.n 3 de la instancia aportando los productos en castellano». Aquesta referència correspon a l'escrit «venda de productes alimentaris», totalment intel·ligible en castellà (venta de productos alimenticios/alimentarios) i havent-se emplenat la resta d'informacions necessàries en castellà. L'organisme responsable d'aquesta tramitació és l'Oficina Española de Patentes i Marcas que depèn del Ministeri d'indústria, energia i turisme
 

La Plataforma per la Llengua entén que aquest fet esperpèntic d'aplicació de la llei és una bona mostra d'utilització de la llengua no pas com a tràmit de comprensibilitat, sinó amb voluntat impositiva. Demostra una actitud inflexible i bel·ligerant contra la llengua catalana. Hi ha més de 300 disposicions obligatòries del castellà que afecten el món de l'empresa i en les relacions amb les persones consumidores; des de tota mena de tràmits, sol·licituds, retolació, etiquetatge, manuals d'instruccions, certificats, megafonia, obligacions d'ús... En aquest àmbit la Llei 17/2001 de marques obliga l'ús del castellà als articles 11, 14 i 86, com així també ho fa la Llei 11/1986 de patents o la Llei 20/2003 de protecció del disseny industrial i també els reglaments que se'n desprenen. L'organització denuncia tant la voluntat impositiva desmesurada del castellà per part del govern espanyol al món de l'empresa com l'aplicació exagerada que se'n desprèn i el perjudici de temps i esforços que representa al ciutadà al refer la sol·licitud.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram