Notícies ← Altres notícies

Un professor de l'IES Terrassa fa mofa a un alumne per parlar català

La Plataforma per la Llengua sospita que l'institut té greus dèficits en el tractament del català com a llengua de docència, especialment en el grau de formació en Gestió Administrativa. L'ONG del català creu inadmissible les actituds contra el català per part de personal docent d'aquest centre. L'entitat creu que l'actitud del ministre Wert envalenteix un sector de professors hostils al català.

La Plataforma per la Llengua ha estat alertada d'una lamentable situació envers la llengua catalana i els seus parlants a l'IES Terrassa. La denuncia prové de l'entron d'un alumne que durant la classe de mecanografia va ser objecte de mofa, quan el professor li va preguntar en veu alta i davant de tota la classe (majoritàriament castellanoparlant)  si era <<catalanista>> pel fet de parlar en català. El professor va afegir que atès que el català era la seva llengua materna, l'avaluaría amb major rigor en les llengües de castellà i anglès.  Això va provocar que la resta d'alumnes fes costat a l'alumne en qüestió. Tot i que segons afirmen, tenen por a les represàlies del professor en qüestió.

Segons ha sabut l'entitat, a més, altres membres de l'equip docent promouen l'adoctrinament dels alumnes, no només amb el menyspreu a la llengua, sinó també cap als partits que hi donen suport, durant les seves classes.

Segons hem pogut comprovar, de la llista de llibres per cursar Gestió Administrativa a l'IES Terrassa, d'aquest curs 2014-2015, només 2 són en català, (Llibres de text 2014-2015). Fet que, de tractar-se de la totalitat de llibres i materials del curs, incorreria en una il·legalitat ja que segons l'article 11 de la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, s'explicita que el català ha de ser la llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu, inclosa la formació professional. Tanmateix, les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.

Des de l'ONG del català creiem que l'actitud hostil del ministre d'Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert, envers la llengua catalana està aconseguint crispar el professorat dels centres catalans. L'actitud del ministre dóna suport als docents més hostils amb el català i això pot fer augmentar les situacions de menyspreu i l'ús partidista de la tasca docent tal com s'ha donat a l'IES Terrassa. Aquestes situacions són particularment tristes atès que s'està utilitzant la justícia espanyola contra el català amb el pretext que el castellà no s'utilitza en l'ensenyament, quan el dia a dia dels centres ens mostra una realitat molt diferent.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram