Notícies ← Altres notícies

Els dos candidats a dirigir la UPF es comprometen a potenciar el català a la universitat

Josep-Eladi Baños i Jaume Casals han signat un document en què es comprometen a desenvolupar un Reglament d'Usos Lingüístics propi, a incloure clàusules en la contractació que incloguin les empreses que empren normalment el català en la retolació i l'etiquetatge de productes i serveis i a desenvolupar les actuacions judicials i administratives en la llengua pròpia, tal com reclamem des del web de la campanya "Tinc els meus drets".

Els doctors Josep-Eladi Baños i Jaume Casals, candidats a rector de la Universitat Pompeu Fabra, han signat aquest dimarts un document en què es comprometen a millorar la presència del català a les facultats de la UPF si surten guanyadors de les eleccions a les que concorreran. Després que l'ONG del català es reunís amb els dos candidats per valorar la situació de la llengua a la universitat, tots dos han accedit a signar un document que la Plataforma per la Llengua ha elaborat conjuntament amb la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, les seccions sindicals de la UPF de la Intersindical-CSC i la Unió General de Treballadors (UGT).

Els punts que es comprometen a desenvolupar si assoleixen l'Equip Rectoral de la UPF són els següents:

1. Compromís amb el desenvolupament d'un Reglament d'Usos Lingüístics propi a la Universitat Pompeu Fabra, que potenciï i garanteixi el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits (investigació, docència, administració, Síndic), tràmits, serveis i processos, tot establint els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització per part de la comunitat universitària.

2. Drets del consumidor en l'accés a productes etiquetats en català. La universitat ha d'incloure en les seves clàusules de contractació amb empreses alienes, incloses les asseguradores, l'obligació de que emprin normalment el català en llurs actuacions, en la retolació i instruccions, etiquetatges i embalatge i, en general, en tot el que sigui oferta pública de productes i serveis.

3. Actuacions judicials i administratives. En el reglament d'usos lingüístics s'especificarà que les actuacions judicials i administratives que la universitat hagi de dur a terme a Catalunya seran fetes en català, i que promourà que en la contractació de professionals externs l'ús del català sigui considerat un criteri rellevant.

La Plataforma per la Llengua posa a disposició de les universitats el web estudiarencatala.cat, dirigit a tota la comunitat universitària per tal de conscienciar sobre els drets lingüístics tant a l'Administració com a la docència, la recerca i els programes d'intercanvi. Des d'aquest web, l'ONG del català també recull les queixes d'alumnes, professors i treballadors de la comunitat universitària que hagin pogut sentir els seus drets lingüístics vulnerats.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin