Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua celebra que l’Oficina de Drets Lingüístics servirà per a millorar l’estatus del valencià

L'entitat considera que l'ens ha de vetlar pel compliment de la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV) i de l'Estatut d'autonomia, així com defendre els ciutadans davant dels abusos per raó de llengua. El col·lectiu col·laborarà amb l'organisme per a garantir els drets dels valencianoparlants.

La Plataforma per la Llengua del País Valencià considera «molt positiva» la posada en marxa de l'Oficina de Drets Lingüístics per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana. D'aquesta manera, l'entitat celebra l'obertura de l'ens públic després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del decret de regulació de l'organisme, que constitueix una reivindicació històrica de les associacions que treballen per la llengua i la cultura pròpies. La Plataforma per la Llengua col·laborarà estretament amb l'organisme per tal de protegir els drets dels valencianoparlants i denunciar les situacions d'abús en matèria lingüística.


L'entitat espera que la nova normativa done compliment a alguns dels manaments que preveu la Llei d'ús i ensenyament del valència (LUEV). En concret, l'article 4 -en el qual es diu que «en cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials»- i l'article 5 -en el qual es determina que «l'administració adoptarà les mesures que calga per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement de la llengua». La Plataforma per la Llengua continuarà defensant els parlants tant en les seues relacions amb les administracions públiques com quan actuen com a consumidors.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin