Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua i la WICCAC demanen a eDreams que repensi la seva política d’exclusió del català

Destinia, Trabber, Kayak i Booking, alguns dels competidors principals d'eDreams en el camp de les reserves en línia, ja incorporen la llengua catalana en les seves pàgines web.

eDreams és una de les companyies que va traslladar la seu a Madrid arran de la campanya iniciada per la monarquia i el govern espanyols, tot i que l'oficina principal i la majoria de treballadors continuen a Barcelona.

La Plataforma per la Llengua i la WICCAC porten demanant a l'empresa que inclogui el català al seu web des de l'any 2012.

eDreams ha sortit als mitjans durant els darrers mesos perquè és una de les companyies que va traslladar la seu social de Barcelona a Madrid durant l'onada d'hostilitat contra Catalunya generada per la monarquia i el govern espanyols, un canvi merament cosmètic (les oficines principals i la majoria de treballadors continuen a Barcelona), però clarament lesiu per a la imatge del país. Aquest trasllat no és, però, l'únic fet reprovable que es pot imputar quant a Catalunya a eDreams, una de les plataformes principals de reserva de vols i habitacions per Internet que continua excloent els ciutadans catalanoparlants, malgrat les peticions repetides perquè sigui més inclusiva. Tot i que som a l'any 2018 i que l'empresa disposa de versions de la pàgina web per a comunitats lingüístiques més petites que la catalana, eDreams sembla no tenir en compte que l'oportunitat d'accedir als serveis en la llengua pròpia és una qüestió de drets ciutadans i de no-discriminació.

En una carta recent adreçada al director de l'empresa de reserves a l'Estat espanyol, la Plataforma per la Llengua i l'associació de webmàsters WICCAC han apuntat que no és comprensible que eDreams tingui pàgines web diferenciades per als suïssos de parla alemanya, francesa i italiana i per als canadencs anglòfons i francòfons, i en canvi tingui una versió única en castellà per a tot l'Estat espanyol. A criteri de les entitats per la defensa del català, aquesta situació és inacceptable perquè discrimina els ciutadans de l'Estat segons la llengua i la comunitat lingüística. El fet que a Catalunya, on el català és llengua pròpia i oficial, els catalanoparlants no tinguin accés als serveis d'eDreams en la seva llengua, mentre que la comunitat hispanòfona dels Estats Units -un país en què el castellà no és ni idioma propi ni oficial- disposi d'una versió del web pròpia és quelcom que no és casual, però que no es pot acceptar. Cal assenyalar que les dues entitats a favor del català demanen des de l'any 2012 que eDreams inclogui el català al seu web.

Al marge d'aquest aspecte fonamental, la Plataforma per la Llengua i la WICCAC també han explicat a eDreams que hi ha altres motius que fan necessària la incorporació del català. D'una banda, l'ús de la llengua catalana és vist com un signe de responsabilitat social corporativa i un segell de qualitat empresarial als territoris on és la llengua pròpia. A Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, el fet que una empresa usi el català indica que es troba arrelada al territori, que en té clara la realitat social i que té la sensibilitat i la comprensió pel mercat. Com les entitats han indicat a l'empresa, sembla evident que alguns dels seus competidors principals ho entenen així: els portals web de Destinia, Trabber, Kayak i Booking ja fa temps que incorporen la llengua catalana als seus portals.

D'una altra banda, en la carta, les organitzacions també han fet avinent a eDreams que la legislació vigent obliga les empreses a oferir la informació en català. El Codi de consum de Catalunya, una llei que és del 2010, preveu que totes les invitacions, les informacions i la documentació necessàries per al consum a Catalunya han d'estar disponibles per als consumidors en la llengua catalana, amb independència del mitjà, suport o format en què s'ofereixin. Aquesta obligació legal ha estat avalada dues vegades pel tribunal constitucional espanyol, en una sentència de juliol de 2017 i en una altra de gener de 2018, i afecta totes les empreses que ofereixen serveis a Catalunya. Així, el fet que eDreams traslladés la seu de Barcelona a Madrid no altera les obligacions legals que l'empresa té amb els consumidors catalans.

La Plataforma per la Llengua i la WICCAC confien que eDreams rectifiqui aviat la seva política lingüística i han ofert assessorament a l'empresa per a assegurar que en el futur disposi d'una bona política lingüística.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin