Notícies ← Altres notícies

El diari ‘Menorca’ només té un 7 % de pàgines amb continguts exclusivament en català

Menorca Al Dia estrenarà una nova revista en català abans d'acabar l'any i ampliarà, així, l'espai mediàtic en llengua pròpia, segons ha anunciat Jordi Ribera durant una jornada de la Plataforma per la Llengua.

Només el 7,3 % de les pàgines del diari Menorca inclouen continguts només en català, segons un estudi de la Plataforma per la Llengua que s'ha presentat aquest dissabte a Ciutadella.

L'anàlisi El català al Menorca palesa, a més, que només 1 de cada 10 continguts propis del diari Menorca és en la llengua pròpia. Paradoxalment, el català és la llengua majoritària de les opinions i cartes dels lectors del diari ja que el 54 % són en català, fet que demostra l'interès i ús per aquesta llengua per part dels lectors i ciutadans de Menorca. En canvi, les xifres difereixen molt en el cas dels continguts propis: si cada edició inclou uns 130 continguts de mitjana, només 13 són en català (que representa un 10 %), segons les edicions analitzades.

En total, en les catorze edicions del període estudiat s'han detectat 182 continguts propis en català i que representen el 9,98 % del total. Per contra, els continguts en castellà superen els 1.600 (el 90,02 %). Per tant,  tot i que el diari Menorca ofereix continguts en castellà i en català, la presència del català és molt reduïda. Aquest fet preocupa, especialment si es té en compte la realitat sociolingüística de les Illes Balears i de Menorca, concretament, on, segons les dades de l'Enquesta d'usos lingüístics duta a terme pel Govern balear, gairebé el 90 % dels menorquins saben llegir en català i el 67 % el sap escriure. De fet, Menorca és l'illa de les Balears on més sovint s'enceten les converses en català.

Una nova publicació en català a Menorca

A partir d'aquestes dades, durant la "I Jornada de Mitjans de Comunicació i Llengua a Menorca". Debat sobre la situació i reptes de futur la majoria de participants han fet una crida a la necessitat de potenciar el català als mitjans de comunicació de l'illa. L'estudiant Joan Coll, que ha presentat el seu Treball Final de Grau sobre l'anàlisi del 'Menorca' i del seu entorn comunicatiu escrit, ha assegurat que "un diari menorquí en català alternatiu al diari Menorca no és només necessari, també és econòmicament viable", sempre que Es Diari no vulgui apostar pel català.

En aquest sentit, El Iris, Ràdio Menorca i Menorca Al Dia han reivindicat el seu espai dins l'ecosistema mediàtic en català a l'illa, com a mitjans que aposten per la llengua pròpia i fan una bona feina periodística al i per al seu territori. De fet, el director de Menorca al dia, Jordi Ribera, ha anunciat que el seu mitjà "traurà abans d'acabar l'any una revista digital íntegrament en català", un primer pas important cap a aquesta normalització que la jornada pretenia cercar. En aquesta línia els ha encoratjat el director del diari català Regió 7, que ha assegurat que "Menorca és un bon lloc per a fer-hi un diari apuntalat en un actiu com la llengua perquè la identitat local de l'illa és molt gran".

En aquesta mateixa jornada el conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, ha assumit el compromís de "dur a debat al Consell que el model actual de repartiment d'ajudes ha de tenir la llengua com a element de discriminació positiva" ja que creu que "pressupostàriament els doblers de publicitat institucional s'han de destinar, de manera prioritària, als mitjans en català".

L'editor del diari Menorca, Josep Pons Fraga, ha exposat els criteris editorials del mitjà de referència de Menorca i ha assegurat que "és el mitjà que més pàgines publica en català" i explica que, segons les seves dades, la presència de català al diari és d'un 30 % respecte del 70 % en castellà. Pons rebutja que es destaqui la poca presència de català al diari i considera que les ajudes públiques no poden anar vinculades a l'ús de la llengua per bé que creu que "el camí és d'anar incorporant més continguts al diari Menorca, però necessitem més recursos". L'editor d'Es Diari ha mostrat el compromís de "fer un diari digital íntegrament en català".

Finalment, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, s'ha mostrat satisfet de l'èxit d'aquesta primera jornada i de veure "la força de mitjans com El Iris, de saber que Menorca Al Dia tindrà una revista en català i de recollir el compromís de l'editor d'Es Diari a ampliar la presència de la llengua pròpia". Tot i això, Escuder ha recordat que durant la jornada s'ha debatut sobre "la dificultat dels estudiants universitaris a les Balears per ser competents en català" i, al seu parer, ha assegurat que "els ajuts públics han de tenir en compte el factor lingüístic". Per a Escuder, "el català no és una llengua protegida", ja que "no hi ha cap llengua amb tants parlants que estigui tan desprotegida institucionalment".

Vídeo íntegre de la jornada

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin