Nòvas ← d’Autras notícias

Ets soci o sòcia? Vols llegir l'Ara.cat gratuïtament?

Hem arribat a un acord amb el diari ARA gràcies al qual podràs gaudir de dos mesos gratuïts per llegir tots els continguts del diari en versió digital (des de l'ordinador o des d'aplicacions mòbils), només pel fet de ser soci o sòcia de la Plataforma per la Llengua. Per donar-te d'alta només has de clicar en aquest enllaç i seguir els passos que s'hi indiquen.

A més d'oferir interessants continguts, l'ARA compta amb la col·laboració de periodistes reconeguts. Ara pots aprofitar l'oportunitat de llegir l'ARA gratis durant dos mesos, fins i tot hores abans que arribi als quioscos! (L'edició digital de l'ARA s'actualitza cada dia al tancament del diari, entre les dotze de la nit i la una de la matinada)

Aquest avantatge s'afegeix a d'altres ofertes i descomptes que regularment oferim als socis i sòcies de la Plataforma per la Llengua. Properament us comunicarem noves ofertes similars.

  • Veieu totes les ofertes aquí.

Parteja

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram