Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Conscienciació lingüística - Publicacions

"Què faig si...?" Suggeriments per afrontar situacions quotidianes pel que fa a l'ús del català

Cinquena edició de la guia "Què faig si...?", revisada i actualitzada. Des de l'any 2007 la Plataforma per la Llengua ha posat aquest recull de suggeriments a disposició de les persones que volen viure amb normalitat en català en el dia a dia, però no sempre disposen d'eines per afrontar algunes dificultats i situacions amb què es troben.