Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Drets lingüístics i administracions públiques - Estudis

El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol (2023)

Aquest report, elaborat al final de l'any 2023, presenta les dades de la cinquena observació de la presència del català a les pàgines web de l'administració de l'Estat espanyol des que l'entitat va començar-ne a fer l'any 2017. 

Els resultats obtinguts no són bons. Mentre que el 70,4% de les pàgines directament no tenien cap mena de contingut en català, tan sols un mer 0,9% dels webs tenen una versió catalana equivalent a la castellana.