Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Internacional - Estudis

Informe de la societat civil sobre les mancances en l’aplicació de la CELRoM a l’Estat espanyol (2017-2021)

L'informe ha estat redactat per diverses organitzacions de la societat civil que tenen com a objectiu principal la promoció i la defensa de l'ús del català en tots els aspectes de la vida. 

En aquest document es comparen les disposicions establertes a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) i les recomanacions realitzades pel Comitè d'Experts amb els actes jurídics adoptats per l'Estat espanyol i les administracions regionals interessades. A part de la dimensió jurídica formal, també hi ha lloc per analitzar el grau d'implementació real de les mesures previstes en els textos legals.