Notícies ← Altres notícies

El govern d’Espanya acaba la legislatura amb dues noves lleis impositives del castellà

L'afany impositiu del castellà a casa nostra no s'atura.

Al BOE del 31 d'octubre ha sortit publicada la nova Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial (Reial decret legislatiu 6/2015) que entrarà en vigor a final de gener del 2016.  Per l'article 56, específic sobre llengua (donem l'única versió oficial en castellà), «Las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado». Tot i la continuïtat impositiva de la legislació anterior de l'any 1990, segons aquesta llei, per exemple la Generalitat de Catalunya hauria de modificar la senyalització de les carreteres pròpies per fer una senyalització com a mínim bilingüe, on el castellà hi fos sempre present. També, per la disposició addicional primera «En aquellas comunidades autónomas que tengan una lengua cooficial, los permisos y licencias de conducción se redactarán, además de en castellano, en dicha llengua». Això implica que sí que poden existir llicències monolingües en castellà però no pas en català i que per als ciutadans de la Franja només poden ser en castellà, atès que l'Estatut de l'Aragó no reconeix el català com a llengua oficial. Així i tot els formats bilingües no són reals, car els noms de l'Estat rellevants només tenen forma oficial en castellà.
 
L'altra llei impositiva del castellà és el Reial decret 949/2015 sobre el Reglament del Registre Nacional d'Associacions, publicat al BOE del 24 d'octubre. A l'article 15 obliga a fer els assentaments en castellà i, al 66, que aquesta llengua sigui l'única vàlida dels procediments, tant per a sol·licituds com per a documents adjuntats.
 

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin