Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Estudis

La llengua en la publicitat al carrer de Barcelona a través dels opis (2002-03)

Un opi, segons la terminologia publicitària, és un element del mobiliari urbà consistent en una caixa de llum col·locada verticalment sobre un peu, que habitualment exhibeix cartells publicitaris. L'origen del mot prové de les sigles del sintagma optical point information en anglès, que en català s'ha adaptat segons el Consell Supervisor del Termcat per objecte publicitari il·luminat.

En aquest estudi es pretén avaluar la presència del català i les altres llengües en els anuncis que es troben en els opis de la ciutat de Barcelona i en concret en el centre comercial; analitzant com i quines empreses, entitats o organismes empren o no el català en aquest tipus de rètols publicitaris al carrer.