Àmbits de treball

La Plataforma per la Llengua treballa de manera global per aconseguir la normalització definitiva del català. Ho fa a través de campanyes i accions que s'estructuren en els següents àmbits de treball:

Amb aquest àmbit de treball, la Plataforma per la Llengua vol conscienciar i incidir en favor de l'ús del català.

L'objectiu principal d'aquest àmbit és fer de la llengua catalana l'eix vertebrador i el punt de trobada de la diversitat social, ètnica i cultural de la nostra societat, que permeti de contribuir a l'arrelament i a la cohesió social.

L'àmbit de Cultura, lleure i joventut té com a objectiu principal treballar per a normalitzar el català en els sectors cultural i audiovisual, del joc i el lleure, i el sector juvenil.

La Plataforma per la Llengua vol treballar des de la societat civil i en col·laboració amb l'administració per encertar en la diagnosi de la situació lingüística i ajudar a dissenyar aquelles actuacions que garanteixin la presència del català en tots els àmbits educatius.

Amb aquest àmbit, la Plataforma per la Llengua incideix per tal que les administracions reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat.

Empresa i consum és un àmbit d'actuació dirigit a la normalització lingüística en el món socioeconòmic, i de manera especial pel que fa a la imatge externa i serveis que ofereixen les empreses als usuaris i consumidors.

La Plataforma per la Llengua treballa per aconseguir que les administracions internacionals reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat

L'objectiu estratègic fonamental és maldar per l'increment de la presència de la llengua catalana en l'àmbit judicial, especialment  en els àmbits de relació  amb  les persones usuàries i consumidores d'aquest servei, i també, amb els professionals d'aquest àmbit (advocats, notaris, jutges, funcionaris...).