Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Justícia - Publicacions

Els drets lingüístics i la justícia

Aquest tríptic vol recordar que els drets lingüístics formen part dels drets humans. Des de la proclamació de la Declaració universal dels drets humans (1948) i, més especialment, d'ençà de la promulgació, el 1996, de la Declaració universal dels drets lingüístics, els drets dels parlants i de les comunitats lingüístiques estan emparats per la legislació internacional.