Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Estudis

Llibre blanc del tractament lingüístic a Espanya

El document que presentem, L'estat espanyol i les obligacions d'ús del castellà de les empreses i de les persones consumidores dels territoris de parla catalana, parteix d'un esborrany elaborat per la Plataforma per la Llengua sobre les «balances lingüístiques» globals en el tractament que fa l'estat espanyol en els diversos àmbits d'actuació. Bàsicament d'aquest informe s'han extret les dades que presentem, agrupades per sectors o temàtiques.