Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Informes i Documents

La presència del català en l'etiquetatge de les principals empreses de begudes amb seu a Catalunya (2006)

L'etiquetatge en català de productes alimentaris encara està molt lluny d'una situació normal en què el consumidor català sigui tractat en igualtat de condicions respecte a la resta de consumidors europeus amb comunitats lingüístiques que per vitalitat en l'ús de la llengua i nombre de parlants poden ésser comparables a la catalana. 

Les empreses catalanes, a diferència de la resta de casos comparables, no tenen un suport legislatiu per part de l'administració. Malgrat això, probablement arran de la pressió del consumidor i la sensibilitat de les mateixes empreses, darrerament hi ha hagut un creixentment força
important de l'etiquetatge en català de productes de gran consum. En aquest document volem exemplificar-ho en un àmbit concret; el de l'etiquetatge de begudes.

Descarregueu-vos l'estudi.