Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Estudis

L’etiquetatge de productes de marca pròpia (2017)

L'objectiu d'aquest informe és explorar un dels àmbits del consum en què el català està més desprotegit, l'etiquetatge.

A l'informe L'etiquetatge de productes de marca pròpia (2017) hi trobareu exposada la situació legal de les llengües en l'etiquetatge i, més en concret, en l'etiquetatge dels aliments. També, presentem i analitzem les dades que hem recopilat pel que fa a les llengües de l'etiquetatge dels productes de marca pròpia dels principals distribuïdors a Catalunya que revelen que només un 32,4% dels productes compleixen el requisit legal de facilitar als consumidors les informacions imprescindibles per al consum en català.