Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Arrelament i cohesió social - Informes i Documents

La vitalitat del català als establiments comercials al districte 6è de Sabadell

Aquest estudi és una anàlisi de la situació de la llengua catalana dels establiments comercials del districte 6è de Sabadell, dins l'àmbit comercial del Pla d'Actuació Lingüística Integral de Sabadell Sud, que pretén donar a conèixer el català als espais públics i lúdics amb el propòsit que la llengua catalana sigui l'eix vertebrador i de cohesió d'una societat multicultural i diversa. En el cas de l'àmbit comercial, el que pretén la Plataforma per la Llengua és fer una diagnosi de la presència del català als establiments comercials del districte, per calibrar estratègicament quines són les actuacions que caldrà portar a terme per potenciar l'ús del català, d'una banda, i garantir els drets lingüístics de tot consumidor a ser atès en català en tots els aspectes, d'una altra banda.