Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Arrelament i cohesió social - Publicacions

Benvinguts al català! (Illes Balears)

La Plataforma per la Llengua Illes Balears ha editat un nou material d'integració lingüística per als llatinoamericans que viuen a l'arxipèlag. L'objectiu d'aquest llibret és posar sobre la taula els avantatges que té aprendre la llengua catalana, a més d'exposar una sèrie de relacions que han mantengut sempre lligades les comunitats de les Illes Balears i de l'Amèrica Llatina.