Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Conscienciació lingüística - Publicacions

Guia "Què faig si...?" (Illes Balears)

L'objectiu d'aquest document és suggerir un seguit de pautes de conducta que poden ser útils en determinats moments per a totes aquelles persones que volen viure plenament en català. El que trobareu a continuació són alguns suggeriments formulats amb la voluntat de facilitar alternatives per a l'ús normal del català en les situacions de cada dia.

Aquest llibret és la primera versió de la "Què faig si...?" adaptada a la legislació de les Illes Balears. És una de les guies més antigues i de més èxit de la Plataforma per la Llengua, de la qual se n'han editat diferents versions a Catalunya i al País Valencià. L'enfocament d'aquesta edició fa que la "Què faig si...?" sigui útil per a tots aquests parlants de la nostra comunitat lingüística que volen viure plenament en català.