Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Arrelament i cohesió social - Publicacions

Manual de vocabulari bàsic per al sector de les telecomunicacions (català, urdú, panjabi i amazic)

La finalitat d'aquesta guia és acostar la llengua catalana als comerciants de parla urdú, panjabi i amaziga que regenten comerços del sector de les telecomunicacions, conscienciar-los de la rellevància d'incorporar el català en el seu dia a dia i oferir un millor assessorament als seus clients.

És una publicació que aporta solucions a les necessitats lingüístiques d'aquestes persones, ja que la majoria d'aquestes botigues són regentades per comerciants d'aquestes procedències. El manual és un material didàctic que conté apartats com ara lèxic general i específic per al sector de les telecomunicacions, expressions freqüents, salutacions i relacions personals, etc. A més a més, exemplifica situacions quotidianes dins els establiments del sector de les telecomunicacions i reserva un apartat final als recursos sobre enllaços de pàgines web com ara obrir un comerç, un servei de correcció i traducció, material didàctic bilingüe per l'aprenentatge de la llengua catalana, cursos de català, etc.