Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Estudis

L’acompliment de la Llei en l’ús del català en l’etiquetatge dels productes amb segell ecològic (2007)

El treball avalua la situació del català dels productes ecològics catalans que porten el segell del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE). El CCPAE és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu de l'estudi és avaluar l'actuació de les empreses que elaboren productes ecològics catalans i el seu comportament vers l'acompliment de la Llei 1/1998 de Política Lingüística que obliga a etiquetar tots els productes amb segells de denominació d'origen o de qualitat com a mínim en català.

Descarregueu-vos l'estudi complet

Descarregueu-vos el resum de l'estudi