Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Arrelament i cohesió social - Estudis

Diagnosi de la situació sociolingüística a l'Eix Besòs

Plataforma per la Llengua ha analitzat la situació sociolingüística de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs per elaborar un pla d'actuació orientat que en reverteixi els dèficits lingüístics. A través d'un seguit d'accions i d'activitats adreçades a totes les franges d'edat, l'entitat vol promoure l'ús del català a la zona per augmentar la cohesió social i les oportunitats laborals dels habitants d'aquests municipis

L'objectiu que la Plataforma per la Llengua es planteja és donar resposta a les necessitats respecte de la llengua catalana de determinats barris que per raons històriques presenten un baix ús social de la llengua catalana. Amb el pla "A l'Eix Besòs, en català!", l'entitat pretén divulgar l'ús del català entre les persones d'origen nouvingut, juntament amb les entitats de referència del barri, les diferents comunitats religioses, agents socials, associacions de veïns, etc., per tal que el català esdevingui una eina de cohesió social.