Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Educació i universitats - Publicacions

Guia per a les famílies: Tots som referents lingüístics. No t'excusis!

Aquesta guia ofereix consells i proporciona eines i recursos a les famílies perquè siguin exemplars en els seus usos lingüístics i treguin partit del seu rol de referent per a infants i adolescents.

La guia convida les famílies a abandonar els prejudicis lingüístics i a no canviar de llengua per l'aspecte físic de l'interlocutor, i les anima a fer servir el català en totes les situacions, també a les reunions de famílies o als grups de WhatsApp de pares en què algú intervé en castellà. Alguns altres dels consells que ofereix són parlar en català amb les persones que no el dominen per no privar-les del dret a aprendre'l, observar els hàbits lingüístics dels fills i actuar tenint en compte que, davant seu, exerceixen de model.