Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Justícia - Estudis

Enquesta als professionals de l’advocacia de Catalunya sobre l’ús del català a la justícia. Primers resultats (juliol 2022)

L'ONG del català ha encarregat al gabinet GESOP una enquesta centrada en un dels operadors que més participa del procediment judicial, els professionals de l'advocacia, per conèixer-ne els usos lingüístics personals i professionals i quins frens consideren que limiten l'expansió del català a la justícia.

Els resultats desmenteixen, d'entrada, que el català sigui una llengua residual entre els advocats, un dels mites que de vegades es fan servir per justificar el baix ús del català a la justícia, i certifiquen que el català no només és majoritari en la vida privada dels advocats (el 63,8% dels advocats són catalanoparlants), sinó que també ho és en les comunicacions entre advocats (75,7%). Malgrat això, l'enquesta també revela que només el 36,6% dels advocats diuen treballar en català.

L'enquesta ha comptat amb una mostra de 800 advocats dels 32.844 col·legiats l'any 2021 en els 14 col·legis catalans, fet que suposa que els resultats tenen un marge d'error de ± 3,5% (NC = 95,5% i p=q=0,5).