Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Empresa i consum - Informes i Documents

El buit legal pel que fa a l’obligatorietat d’etiquetar les dades

No hi ha cap comunitat lingüística pròpia d'un país de tradició democràtica i desenvolupat amb tants parlants com la catalana en què aquesta llengua no sigui obligatòria en l'etiquetatge. El català és doncs un cas atípic. Tot i que el Govern català té plenes competències per resoldre aquesta excepcionalitat continua perpetuant una situació única sense precedents dins la Unió Europea.