Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Cultura, lleure i joventut - Estudis

Estudi sobre les pràctiques i legislacions entorn de la llengua al cinema en diversos països europeus, Quebec i Catalunya (2010)

Aquest estudi se centra en l'anàlisi de la llengua catalana al cinema a partir de tres vessants diferents. Primer, una vessant històrica, on de manera general s'observa el rol que ha tingut la llengua en el món cinematogràfic i, així mateix, es fa un repàs de l'evolució concreta del català en aquest sector. Segon, una perspectiva econòmica centrada en les pràctiques del mercat i de la indústria cinematogràfica actuals, tant a Catalunya com en els països que tenen llengües oficials amb un nombre de parlants similar o inferior a la catalana, o bé països amb plurilingüisme oficial. I, tercer, una vessant legal, amb l'anàlisi de les normatives que regularien els usos lingüístics en aquest àmbit tant a Catalunya -territori sota administració de la Generalitat de Catalunya- com en les àrees lingüístiques comparables esmentades.

  • Descarregueu-vos l'estudi complet (PDF)
  • Descarregueu-vos el resum de l'estudi (PDF)