Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Cultura, lleure i joventut - Estudis

Usos lingüístics en els canals privats de TDT d'àmbit català (Juny 2010)

En aquest estudi s'analitzen els usos lingu?i?stics emprats en la programacio? dels canals privats de Televisio? Digital Terrestre (TDT) adjudicats mitjanc?ant concessio? per la Generalitat de Catalunya. L'objectiu e?s dilucidar la prese?ncia de la llengua catalana en aquests canals privats d'a?mbit catala?. En el context actual d'increment de l'oferta televisiva, com a consequ?e?ncia de la posada en marxa de la Televisio? Digital Terrestre, creiem que e?s molt important que en els canals privats d'a?mbit catala? concedits per la Generalitat de Catalunya la llengua catalana hi tingui un paper preponderant, per tal d'equilibrar una oferta televisiva en l'a?mbit lingu?i?stic.